Przeskocz do zawartości głównej

MapSubstring — funkcja skryptu

Funkcja skryptu MapSubstring umożliwia mapowanie części dowolnego wyrażenia według wcześniej załadowanej tabeli mapowania. Mapowanie uwzględnia wielkość liter i nie jest iteracyjne. Ciągi podrzędne są mapowane od lewej do prawej.

Syntax:  

MapSubstring('map_name', expression)

 

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
map_name

Nazwa tabeli mapowania, która została poprzednio odczytana w instrukcji mapping load lub mapping select. Nazwa musi być otoczona pojedynczymi prostymi cudzysłowami.

OstrzeżenieJeśli ta funkcja zostanie użyta w zmiennej rozszerzonej przez makro i zostanie utworzone odniesienie do tabeli mapowania, która nie istnieje, wówczas wywołanie funkcji nie powiedzie się, a pole nie zostanie utworzone.
expression Wyrażenie, którego wynik będzie mapowany według fragmentów tekstu.

Example:  

Na tym przykładzie ładujemy listę modeli produktu. Każdy model zawiera zestaw atrybutów opisanych przez kod złożony. Przy użyciu tabeli mapowania z MapSubstring można rozwinąć kody atrybutów do opisu.

map2: mapping LOAD * Inline [ AttCode, Attribute R, Red Y, Yellow B, Blue C, Cotton P, Polyester S, Small M, Medium L, Large ] ; Productmodels: LOAD *, MapSubString('map2', AttCode) as Description Inline [ Model, AttCode Twixie, R C S Boomer, B P L Raven, Y P M Seedling, R C L SeedlingPlus, R C L with hood Younger, B C with patch MultiStripe, R Y B C S/M/L ] ; // We don't need the AttCode anymore Drop Field 'AttCode';

 

Wynikowa tabela wygląda następująco:

Resulting table
Model Description
Twixie Red Cotton Small
Boomer Blue Polyester Large
Raven Yellow Polyester Medium
Seedling Red Cotton Large
SeedlingPlus Red Cotton Large with hood
Younger Blue Cotton with patch
MultiStripe Red Yellow Blue Cotton Small/Medium/Large