Przeskocz do zawartości głównej

Publikowanie arkusza

Utworzone arkusze można publikować, aby pozwolić innym użytkownikom na ich wyświetlanie.

InformacjaArkusze można publikować tylko jako część opublikowanej aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

  1. W przeglądzie aplikacji kliknij App objects, aby wyświetlić arkusze.

  2. Kliknij prawym przyciskiem arkusz do publikacji, a następnie wybierz polecenie Opublikuj.

    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opublikuj arkusz.

  3. Kliknij polecenie Opublikuj.

Arkusz zostanie opublikowany i przeniesiony z obszaru Moje arkusze do obszaru Opublikowane przeze mnie.

Inni użytkownicy, którzy mają dostęp do tej samej aplikacji, będą mogli znaleźć opublikowany arkusz w odpowiedniej dla nich sekcji Społeczność.

WskazówkaArkusz można również opublikować w widoku arkusza, klikając ikonę  i wybierając opcję Opublikuj arkusz, albo klikając prawym przyciskiem myszy arkusz w nawigatorze arkuszy.

Dowiedz się więcej