Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Przejście z QlikView do Qlik SenseSaaS

Qlik Sense to nasza nowoczesna platforma analizy danych. Choć jest ona zbudowana w oparciu o ten sam mechanizm oprogramowania co QlikView, wnosi mimo to znaczącą wartość dodaną, aby umożliwić każdemu w organizacji podejmowanie trafniejszych decyzji na co dzień. Qlik Sense pozwala na korzystanie z jednej wspólnej platformy dla wszystkich użytkowników – kierowników, decydentów oraz analityków.

Po przejściu z QlikView do Qlik Sense można ponownie wykorzystywać zasoby i kontynuować pracę w oparciu o istniejące inwestycje bez konieczności rozpoczynania od zera. W niektórych przypadkach można skorzystać z możliwości dostępu do nowoczesnej platformy, aby spojrzeć na istniejące zasoby świeżym okiem i zdecydować, jak je zastosować, aby jak najlepiej wykorzystać nowe możliwości w Qlik Sense.

Subskrypcja Qlik Sense SaaS może radykalnie obniżyć koszty infrastruktury, umożliwić korzystanie z QlikView i Qlik Sense za pośrednictwem jednego huba oraz zautomatyzować zarządzanie uprawnieniami i aktualizacjami wersji.

Qlik zapewnia prosty i opłacalny sposób wykorzystania inwestycji w QlikView dzięki możliwościom BI nowej generacji udostępnianym przez Qlik Sense. Qlik Analytics Modernization Program (AMP) może pomóc w:

  • rozszerzeniu zdolności analitycznych,
  • wdrożeniu Qlik Sense we własnym tempie,
  • zmniejszeniu całkowitego kosztu posiadania rozwiązań Qlik.

Więcej informacji można znaleźć na stronie The Qlik Analytics Modernization Program.

Porównywanie

Porównywanie QlikView i Qlik Sense

Temat ten opisuje niektóre z kluczowych podobieństw i różnic pomiędzy QlikView a Qlik Sense.

Najlepsze praktyki i przykłady

Przenoszenie zawartości QlikView do Qlik Sense: koncepcje i najlepsze praktyki

Ten temat zawiera koncepcje i najlepsze praktyki, które należy rozważyć przed migracją dokumentów QlikView do Qlik Sense.

Przykład: Przenoszenie zawartości QlikView do Qlik Sense za pomocą programu QlikView converter

Ten temat zawiera przykład konwersji dokumentu w QlikView na aplikację w Qlik Sense Enterprise SaaS

Przykład: Ręczne odtwarzanie zawartości QlikView w Qlik Sense

Niektórych wizualizacji i innych obiektów nie można konwertować za pomocą QlikView. W tym temacie znajduje się przykład, jak ręcznie odtworzyć część tej zawartości w Qlik Sense.

Dowiedz się więcej