Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Używanie miar głównych w wyrażeniach

W wyrażeniach można używać miar głównych. Możesz użyć samej miary głównej lub użyć jej do zbudowania bardziej złożonego wyrażenia.

Podczas wpisywania danych w Edytorze wyrażeń wyświetlana jest lista autouzupełniania dla pasujących miar głównych.

Miara główna w Edytorze wyrażeń
Master measure in expression editor.

InformacjaJeśli nazwa miary głównej zostanie zmieniona lub miara główna zostanie usunięta, odniesienia w wyrażeniach nie zostaną automatycznie zaktualizowane. Stare odwołanie zwróci NULL w wyrażeniu, ponieważ nie będzie miary o tej nazwie.

Przykład: Używanie miary głównej w wyrażeniu

W tym przykładzie tworzy się miarę główną, a następnie używa tej miary głównej w wyrażeniu wykresu.

 1. Utwórz miarę główną.

  1. W panelu zasobów kliknij opcję Elementy główne.
  2. W obszarze Miary kliknij polecenie Utwórz nowe.

   przycisk Utwórz nową miarę
   Create new measure button.

  3. W oknie dialogowym Utwórz nową miarę wprowadź Nazwę miary głównej, a następnie kliknij Expression, aby otworzyć Edytor wyrażeń.

   okno dialogowe Utwórz nową miarę
   Create new measure window.

  4. W Edytorze wyrażeń utwórz wyrażenie.

   Możesz wpisać wyrażenie lub skorzystać z opcji dostępnych w panelu konstruktora wyrażeń. Więcej informacji można znaleźć w temacie Korzystanie z edytora wyrażeń.

   Wstaw wyrażenie za pomocą konstruktora wyrażeń Count(distinct item), a następnie kliknij Zastosuj.

   Dodawanie wyrażenia w Edytorze wyrażeń
   Add expression window.

  5. W oknie dialogowym Utwórz nową miarę kliknij przycisk Utwórz.

   Tworzenie miary
   Create measure.

   Zostanie utworzona nowa miara główna.

   Nowa miara główna
   Create variable for master measure.

 2. Użyj miary głównej w wyrażeniu wykresu.
  1. Dodaj wykres KPI do arkusza w aplikacji.

   Nowy wskaźnik KPI
   New KPI.

  2. Kliknij Dodaj miarę, a następnie kliknij Expression, aby otworzyć Edytor wyrażeń dla KPI.

   Otwieranie Edytora wyrażeń
   Open expression editor.

  3. Wpisz miarę główną do wyrażenia. W trakcie wpisywania pojawi się lista autouzupełniania wszystkich dostępnych miar głównych. W razie potrzeby miary głównej można użyć do tworzenia bardziej złożonych wyrażeń w Edytorze wyrażeń.

   Dodaj wyrażenie dla wskaźnika KPI
   Create variable for master measure.

  4. Zamknij Edytor wyrażeń, aby wyświetlić wskaźnik KPI. Właściwości wskaźnika KPI, w tym etykietę, można zmienić w panelu właściwości.

   Miara główna we wskaźniku KPI
   Create variable for master measure.