Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Tworzenie miary głównej za pomocą klasycznej funkcji agregacji

Podczas korzystania z aplikacji nieopublikowanej można tworzyć miary główne wielokrotnego użycia. Miarę można łatwo utworzyć za pomocą jednej z klasycznych funkcji agregacji. W tym celu należy z list rozwijanych wybrać odpowiednią funkcję i odpowiednie pole.

 1. Kliknij Edit Edytuj arkusz na pasku narzędzi.

  Z lewej strony zostanie wyświetlony panel zasobów.

 2. Kliknij Master items, aby wybrać kartę elementów głównych.
 3. Kliknij nagłówek Miary, aby rozwinąć tę kategorię.

 4. Kliknij polecenie Utwórz nową.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Utwórz nową miarę.

 5. Kliknij Expression w polu Wyrażenie, aby otworzyć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  Po prawej stronie wyświetlone zostaną listy rozwijane służące do wybrania pola i funkcji klasycznej.

 6. Jeśli mają być widoczne pola z konkretnej tabeli, należy zaznaczyć tę tabelę na górnej liście rozwijanej (opcjonalnie).
 7. Z listy rozwijanej Pole wybierz pole.
 8. Z dolnej listy rozwijanej wybierz funkcję.

  WskazówkaMożna wstawić tylko pole. Wystarczy nie wybierać funkcji.
 9. Kliknij polecenie Wstaw, aby wstawić tę funkcję i to pole do edytora wyrażeń.

  WskazówkaAby otworzyć pomoc online z pełnym opisem sposobu korzystania z bieżącej funkcji, należy dwukrotnie kliknąć nazwę funkcji w edytorze wyrażeń, a następnie nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl+H. Opcja ta staje się dostępna po wpisaniu pierwszego nawiasu wyrażenia po nazwie funkcji. Opcja ta jest obsługiwana tylko w przypadku korzystania z komputera z klawiaturą.
 10. Kliknij polecenie Zastosuj, aby zamknąć okno dialogowe Dodaj wyrażenie.

  Teraz należy dodać opis miary.

 11. Podaj nazwę miary.

 12. Podaj opis dla miary (opcjonalnie).

 13. Aby określić kolor, kliknij przycisk Arrow down na liście rozwijanej kolorów i wybierz kolor, używając jednej z następujących metod:

  • Kliknij jeden z kolorów w palecie.
  • Podaj sześcioznakowy kod koloru w polu wejściowym kodu szesnastkowego.
  • Kliknij przycisk Show options u dołu okna dialogowego, wybierz kolor z koła kolorów i w razie potrzeby odpowiednio ustaw suwak nasycenia.
 14. Dodaj znaczniki (opcjonalnie).

 15. Pod obszarem Formatowanie liczb można wybrać:

  • Autom.
  • Liczba
  • Waluta
  • Data
  • Czas trwania
  • Niestandardowa
  • Zastosuj miarę do wyrażenia

 16. Kliknij polecenie Utwórz.

Miara ta zostaje zapisana w kategorii Wymiary na karcie Elementy główne i można z niej korzystać w wizualizacjach.

Dowiedz się więcej

 

Podstawowe funkcje agregacji

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!