Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Menedżer danych

W Menedżerze danych można łatwo dodawać, edytować i usuwać źródła danych, a następnie kojarzyć dodane dane. W momencie otwarcia Menedżera danych widokiem domyślnym jest widok Asocjacje. Jeśli nie dodano danych do aplikacji, zostanie wyświetlony monit o ich dodanie, zanim będzie można je powiązać.

Widok Asocjacje w Menedżerze danych

Data manager Associations view

A: Pasek narzędzi

Na pasku narzędzi znajduje się menu nawigacji, menu globalne i inne polecenia.
Element interfejsu użytkownika Opis

Menu globalne z opcjami nawigacji i akcjami, które można wykonywać w aplikacji.

Więcej informacji o przeglądaniu na kartach i o menu globalnym zawiera temat Nawigacja za pomocą kart.

More Wyświetlanie lub ukrywanie informacji o aplikacji w obszarze, w którym można edytować te informacje lub otworzyć opcje aplikacji i określić styl aplikacji.
Przygotuj

 

Przygotuj dane. Możesz wybrać opcje Menedżer danych, Przeglądarka modelu danych lub Edytor ładowania danych.

Opcje te są niedostępne w opublikowanej aplikacji, chyba że jesteś jej właścicielem. W takim przypadku możesz tylko otworzyć przeglądarkę modelu danych.

Analizowanie

Przeanalizuj dane. Możesz wybrać pozycję Arkusz lub Wnioski.

Dodaj narrację

Przedstaw narrację przy użyciu danych. Możesz wybrać Narracje.

Zapisz

Zapisywanie aplikacji. Ten przycisk jest dostępny tylko w programie Qlik Sense Desktop.
Asocjacje W widoku Asocjacje można wyświetlić przegląd asocjacji w aplikacji.

Tabele

W widoku Tabele można wyświetlić przegląd tabel w aplikacji.
Ładuj dane Running Załaduj lub odśwież wszystkie dane. Aplikacja jest automatycznie zapisywana przed wykonaniem ładowania.

B: Widok Asocjacje

W widoku Asocjacje w menedżerze danych dane są przedstawiane w postaci bąbelków — każdy bąbelek reprezentuje tabelę danych, a rozmiar bąbelka odpowiada ilości danych w tabeli. Łącza między bąbelkami reprezentują asocjacje między tabelami. Jeśli jest to asocjacja między dwiema tabelami, wówczas można wybrać przycisk w łączu, aby wyświetlić lub edytować asocjację.

Asocjacje między tabelami można także tworzyć automatycznie zgodnie z rekomendacjami Insight Advisor przez kliknięcie przycisku Effects, a następnie dodanie kolejnych tabel do aplikacji.

C: Rekomendacje

Zmiany można wprowadzić do asocjacji, wybierając inną rekomendację albo tworząc asocjację niestandardową. Możliwa jest także zmiana nazwy asocjacji.

D: Podgląd danych

Można wyświetlić podgląd dwóch tabel asocjacji. Pola używane w asocjacji będą w podglądzie podświetlone.

E: Akcje dla wybranej tabeli

Dolny wiersz zawiera akcje dla wybranych tabel.
Element interfejsu użytkownika Opis
Edit Edycja wybranej tabeli.
Reload Przeładowanie wybranej tabeli.
Delete Usuwanie wybranej tabeli.
Clear filter Czyszczenie filtrów danych.
More

Łączenie wybranej tabeli lub wyświetlanie szczegółów transformacji tabeli.

F: Przyciski cofania i ponownego wykonywania akcji

Wszystkie operacje można cofnąć albo wykonać ponownie.

Widok Tabele w Menedżerze danych

Data manager tables view

Informacja Tabele danych zdefiniowane w skrypcie ładowania nie są zarządzane w Menedżerze danych. Po dodaniu źródeł danych w Menedżerze danych generowany jest kod skryptu. Taki kod skryptu można odblokować i edytować. W takim przypadku tabele danych nie mogą być już zarządzane w Menedżerze danych.

A: widok Tabele

Wszystkie tabele danych w aplikacji. Można dodawać dane z nowych i istniejących źródeł danych. Ponadto można edytować lub usuwać istniejące tabele danych, które zostały dodane za pomocą Menedżera danych.

B: Podgląd danych

Jeśli wybierz tabelę, wówczas możesz wyświetlić podgląd danych w tej tabeli.

Edytor tabeli

A: Edytor tabeli

Za pomocą paska narzędzi edytora tabeli można zmienić nazwę tabeli, dodać pola obliczane i zaktualizować tabelę na podstawie źródła danych.

B: Podgląd danych

Można dokonać przeglądu wszystkich pól w wybranej tabeli. Dodatkowo można zmienić nazwy pól i wykonywać inne transformacje przy użyciu menu pola Menu.

Ponadto można zmienić format danych pola (dostępne formaty: Ogólne, Data i Znacznik czasu).

Pola oznaczone znakiem Associate służą do powiązania z inną tabelą. Można tworzyć nowe asocjacje i edytować asocjacje istniejące.

C: Karty profilowania danych

Karty profilowania danych umożliwiają wyświetlanie podsumowań danych i wykonywanie transformacji danych.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!