Przeskocz do zawartości głównej

Sign — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Sign() zwraca 1, 0 lub -1 zależnie od tego, czy x jest liczbą dodatnią, zerem czy liczbą ujemną.

Syntax:  

Sign(x)

Return data type: numeric

Limitations:  

Jeśli nie zostanie znaleziona żadna wartość liczbowa, zostanie zwrócona wartość NULL.

Examples and results:  

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Sign( 66 )

Zwraca wartość 1

Sign( 0 )

Zwraca wartość 0

Sign( - 234 )

Zwraca wartość -1