Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Mod — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Mod() to funkcja matematyczna modulo zwracająca nieujemną resztę z dzielenia liczb całkowitych. Pierwszy argument jest dzielną, a drugi dzielnikiem. Oba argumenty muszą być liczbami całkowitymi.

Syntax:  

Mod(integer_number1, integer_number2)

Return data type: integer

Limitations:  

Argument integer_number2 musi być większy od 0.

Examples and results:  

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Mod( 7,2 )

Zwraca wartość 1

Mod( 7.5,2 )

Zwraca wartość NULL

Mod( 9,3 )

Zwraca wartość 0

Mod( -4,3 )

Zwraca wartość 2

Mod( 4,-3 )

Zwraca wartość NULL

Mod( -4,-3 )

Zwraca wartość NULL