Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Frac — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Frac() zwraca część ułamkową argumentu x.

Ułamek jest definiowany w następujący sposób: Frac(x ) + Floor(x ) = x. Oznacza to, że część ułamkowa liczby dodatniej to różnica między liczbą (x) a poprzedzającą ją liczbą całkowitą.

Na przykład: część ułamkowa liczby 11,43 to 11,43 - 11 = 0,43

W przypadku liczb ujemnych, na przykład -1.4, Floor(-1.4) = -2, co daje następujący wynik:

Część ułamkowa liczby -1,4 to -1,4 - (-2) = -1,4 + 2 = 0,6

Syntax:  

Frac(x)

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
x Liczba, której ułamek jest zwracany.

Examples and results:  

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki
Frac( 11.43 )

Zwraca wartość 0,43

Frac( -1.4 )

Zwraca wartość 0,6