Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Combin — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Combin() zwraca liczbę kombinacji q elementów, jakie można wybrać z grupy p elementów. Zgodnie z formułą: Combin(p,q) = p! / q!(p-q)! Kolejność wybierania elementów nie jest istotna.

Syntax:  

Combin(p, q)

Return data type: integer

Limitations:  

Elementy niebędące liczbami całkowitymi zostaną obcięte.

Examples and results:  

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Ile kombinacji siedmiu liczb można utworzyć z 35 liczb dostępnych w grze liczbowej?

Combin( 35,7 )

Zwraca wartość 6 724 520