Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

Ceil — funkcja skryptu i funkcja wykresu

Funkcja Ceil() zaokrągla liczbę w górę do najbliższej wielokrotności wartości step z przesunięciem offset .

Funkcja podobna do funkcji floor, która zaokrągla wprowadzane liczby w dół.

Syntax:  

Ceil(x[, step[, offset]])

Return data type: numeric

Arguments:  

Argumenty
Argument Opis
x Liczba wejściowa.
step Przyrost przedziału. Wartością domyślną jest 1.
offset

Definiuje podstawę przedziału. Wartością domyślną jest 0.

Examples and results:  

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Ceil(2.4 )

Zwraca wartość 3

W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 1, a podstawą przedziału kroku jest 0.

Przedziały są następujące: ...0 < x <=1, 1 < x <= 2, 2< x <=3, 3< x <=4...

Ceil(4.2 )

Zwraca wartość 5

Ceil(3.88 ,0.1)

Zwraca wartość 3,9

W tym przykładzie rozmiar przedziału wynosi 0,1, a podstawą przedziału jest 0.

Przedziały są następujące: ... 3.7 < x <= 3.8, 3.8 < x <= 3.9, 3.9 < x <= 4.0...

Ceil(3.88 ,5)

Zwraca wartość 5

Ceil(1.1 ,1)

Zwraca wartość 2

Ceil(1.1 ,1,0.5)

Zwraca wartość 1,5

W tym przykładzie rozmiar kroku wynosi 1, a podstawą przesunięcia jest 0,5. Oznacza to, że podstawą przedziału kroku jest 0,5, a nie 0.

Przedziały są następujące: ...0.5 < x <=1.5, 1.5 < x <= 2.5, 2.5< x <=3.5, 3.5< x <=4.5...

Ceil(1.1 ,1,-0.01)

Zwraca wartość 1,99

Przedziały są następujące: ...-0.01< x <= 0.99, 0.99< x <= 1.99, 1.99 < x <=2.99...