Przeskocz do zawartości głównej

GetFieldSelections — funkcja wykresu

Funkcja GetFieldSelections() zwraca ciąg znaków (string) zawierający bieżące selekcje w danym polu.

Jeśli wybrano wszystkie wartości oprócz jednej albo dwóch, zastosowany zostanie odpowiednio format NOT x,y albo NOT y. Jeśli wybrano wszystkie wartości i liczba tych wszystkich wartości będzie większa niż max_values, zwrócona zostanie wartość ALL.

Syntax:  

GetFieldSelections ( field_name [, value_sep [, max_values [, state_name]]])

Return data type: ciąg znaków

Arguments:  

Argumenty
Argumenty Opisu
field_name Pole zawierające mierzony zakres danych.
value_sep Separator do umieszczenia między wartościami pola. Separator do umieszczenia między wartościami pola. Wartością domyślną jest ', '.
max_values

Maksymalna liczba wartości pola, które mogą zostać osobno podane. Jeśli zostanie wybrana większa liczba wartości, zostanie zastosowany format „x z y wartości”. Wartością domyślną jest 6.

state_name

Nazwa stanu alternatywnego, który został wybrany dla danej wizualizacji. Jeśli używany jest argument state_name, uwzględniane są tylko wybory powiązane z określoną nazwą stanu.

Więcej informacji zawiera temat Korzystanie ze stanów alternatywnych na potrzeby analizy porównawczej.

Examples and results:  

W poniższym przykładzie użyto pola First name załadowanego do panelu filtrowania.

Przykłady i wyniki
Przykłady Wyniki

Jeśli na liście First name wybrano wartość John.

GetFieldSelections ([First name])

'John'

Jeśli wybrano wartości John i Peter.

GetFieldSelections ([First name])

'John,Peter'

Jeśli wybrano wartości John i Peter.

GetFieldSelections ([First name],'; ')

'John; Peter'

Jeśli na liście First name. wybrano wartości John, Sue i Mark.

GetFieldSelections ([First name],';',2)

NOT Jane;Peter, ponieważ wartość 2 jest wartością argumentu max_values. W przeciwnym razie zwrócona zostałaby wartość John; Sue; Mark.

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

First name|Last name|Initials|Has cellphone

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');