Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Instalowanie programu QlikView Desktop

Przy zakupie QlikView otrzymasz wiadomość e-mail z informacją o umowie licencyjnej. Znajdą się tam również informacje o numerach seryjnych i numerach kontrolnych.

Pakiety instalacyjne QlikView

Można wybrać jeden z wielu różnych pakietów instalacyjnych QlikView. Instalacje QlikView Desktop, QlikView Server i QlikView WorkBench są dostępne tylko w wersji 64-bitowej.

Pakiet instalacyjny QlikView Desktop obejmuje następujące składniki:

 • Aplikacja QlikView
 • Wtyczka QlikView
 • Motywy QlikView
 • Przykłady QlikView

Liczbę instalowanych składników można zmniejszyć, wybierając podczas instalacji opcję Niestandardowa.

Pobierz plik instalacyjny QlikView Desktop ze strony Pobieranie produktów. Więcej informacji zawiera temat Pobieranie plików instalacyjnych (tylko w języku angielskim).

Uruchamianie programu instalacyjnego QlikView Desktop

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie plik Setup.exe, aby rozpocząć instalację.
 2. Gdy program instalacyjny zostanie uruchomiony, wybierz żądany język instalacji z listy rozwijanej i kliknij przycisk OK.

  Pełną listę obsługiwanych języków zawiera temat Obsługiwane języki.

 3. Zaczekaj na przygotowanie instalacji, o czym będą informować wyświetlane okna dialogowe.
 4. Gdy otworzy się okno dialogowe Witamy, przeczytaj informacje i kliknij Dalej.
 5. Zostanie wyświetlona umowa licencyjna oprogramowania. Przeczytaj ją i jeśli akceptujesz jej warunki, kliknij opcję Akceptuję umowę licencyjną i przycisk Dalej.
 6. W oknie dialogowym Informacje o kliencie można podać dane personalizacji produktu. W celu kontynuowania kliknij przycisk Dalej.
 7. Aby zmienić folder docelowy z domyślnego zaproponowanego przez program instalacyjny, wskaż go po kliknięciu przycisku Zmień w oknie dialogowym Folder docelowy. Następnie kliknij przycisk Dalej.
 8. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Typ instalacji. Jeśli zostanie wybrana opcja Pełna, w ścieżce określonej w poprzednim oknie dialogowym zostaną zainstalowane następujące składniki: Program QlikView, wtyczka QlikView Plug-In oraz przykłady funkcjonalności i funkcji QlikView. Jeśli zostanie wybrana opcja Niestandardowa, po kliknięciu przycisku Dalej pojawi się okno dialogowe, w którym można wybrać instalowane składniki. Dokonaj odpowiednich wyborów i kliknij przycisk Dalej.
 9. Po wykonaniu tych czynności można rozpocząć proces instalacji. Kliknij przycisk Instaluj, aby zacząć.
 10. W ostatnim oknie dialogowym kliknij przycisk Zakończ, aby zakończyć proces instalacji.
InformacjaQlikView domyślnie sprawdza licencje co 30 dni.

Rejestrowanie instalacji

Uruchomienie pliku Setup.exe powoduje zapisanie pliku dziennika w folderze temp użytkownika. Plik dziennika nosi nazwę QlikViewx64.wil. Każde uruchomienie instalacji powoduje wygenerowanie nowego pliku dziennika, który nadpisuje istniejący.

Plik ustawień QlikView

Wszystkie ustawienia aplikacji QlikView są zapisywane w pliku, a nie w rejestrze systemowym. Jest to plik Settings.ini w katalogu C:\Users\username\AppData\Roaming\QlikTech\QlikView.

Ten sam plik zawiera ustawienia programu QlikView OCX.

Serializacja

Serializacja nie jest konieczna w przypadku pobierania licencji na oprogramowanie QlikView z serwera QlikView Server lub korzystania z wersji QlikView Personal Edition. Można jednak uzyskać numer seryjny produktu i wprowadzić go na stronie Preferencje użytkownika: Licencja. Zarejestrowana aplikacja QlikView może pracować samodzielnie bez łączności z serwerem QlikView Server przez dłuższy czas (dłużej niż 30 dni). W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z dostawcą QlikView.

InformacjaProces serializacji wymaga dostępu do sieci lub opcjonalnej aktywacji przez telefon.

Po zainstalowaniu i (opcjonalnie) serializowaniu kopii aplikacji QlikView można przystąpić do korzystania z programu.

Dystrybucja sieciowa aplikacji QlikView

Ten typ instalacji przydaje się, jeśli używanych jest wiele licencji, a wszyscy użytkownicy muszą korzystać z tej samej wersji QlikView. Nadal potrzebny jest osobny numer licencji dla każdego użytkownika.

Do dystrybucji instalacji QlikView potrzebny jest plik wykonywalny instalatora. Numery seryjne i kontrolne nie będą potrzebne do momentu uruchomienia pierwszej sesji QlikView na komputerze klienckim.

QlikView korzysta z technologii Instalatora Microsoft Windows (pakiet MSI).

Więcej informacji o instalowaniu pakietów MSI można znaleźć w dokumentacji firmy Microsoft na temat instalatora Windows.

Edytor pliku aktywacji licencji

Po wybraniu opcji Aktualizacja licencji z menu Pomoc można zaktualizować licencję i zapoznać się z plikiem aktywacji licencji. Nie wymaga to dostępu do sieci.

W oknie dialogowym Edytor pliku aktywacji licencji można przeglądać i edytować plik aktywacji licencji.

Bieżący klucz licencji

Pole Bieżący klucz licencji zawiera klucz licencji QlikView, zazwyczaj wprowadzany podczas instalacji oryginalnego programu. Można go też wprowadzić lub zmodyfikować później na stronie Preferencje użytkownika: Licencja. Z aplikacji QlikView można też korzystać bez zakupionego klucza licencji. W takim przypadku konieczne jest dzierżawienie licencji z serwera QlikView Server (nazwana licencja CAL) lub korzystanie z wersji QlikView Personal Edition.

Bieżący plik aktywacji licencji

Plik tekstowy zawierający informacje na temat zainstalowanej licencji niezbędne do aktywowania klucza licencji.

Skontaktuj się z serwerem aktywacji licencji

Jeśli powyższe pole tekstowe Bieżący plik aktywacji licencji jest puste, kliknij ten przycisk, aby skontaktować się z serwerem aktywacji licencji.

Rozwiązywanie problemów z plikiem aktywacji licencji

Plik aktywacji licencji (plik LEF) jest niezbędny do sprawdzenia ważności klucza licencji na oprogramowanie QlikView. Podczas inicjowania klucza licencji nawiązywane jest połączenie przez Internet z serwerem LEF firmy Qlik. Jeśli podane informacje na temat licencji są prawidłowe, na komputer użytkownika jest automatycznie przesyłany plik LEF. W zwykłych okolicznościach procedura LEF jest wykonywana w tle w sposób niezauważalny dla użytkownika. W niektórych przypadkach procedura może się jednak zakończyć niepowodzeniem z powodu braku łączności z serwerem LEF lub zablokowania przesyłania pliku LEF przez zaporę sieciową. W takiej sytuacji zostanie wyświetlone okno dialogowe Błąd licencji z informacją o problemie.

Jeśli nie uda się uzyskać przysługującego ważnego pliku LEF w ramach zwykłej procedury, można go uzyskać bezpośrednio z działu pomocy technicznej firmy Qlik. Kopiując zawartość pliku tekstowego bezpośrednio do edytora pliku LEF, trzeba się upewnić, że na końcu tekstu nie ma żadnych odstępów.

Instalacja dyskretna

Instalacja dyskretna QlikView Desktop odbywa się przy użyciu ograniczonego zestawu okien dialogowych lub zupełnie bez nich. Oznacza to, że wszystkie funkcje, właściwości i ustawienia wybierane przez użytkownika muszą być znane przed utworzeniem pakietu instalacji dyskretnej. W usłudze instalatora Windows mogą też być wymagane pewne standardowe właściwości.

Instalację dyskretną można uruchomić przy użyciu różnych poziomów interfejsu:

Poziomy interfejsu:
1, 2, 3... Typ
/qn Instalacja całkowicie dyskretna.
/qb Podstawowy interfejs użytkownika.

W przypadku QlikView Desktop jest zalecane wpisanie w wierszu polecenia następującego polecenia instalacji dyskretnej:

QlikViewDesktop_x64Setup.exe /s /v"/qn"

Powyższe polecenie powoduje zainstalowanie wszystkich funkcji całkowicie dyskretnie.

Aby po zakończeniu instalacji zostało wyświetlone modalne okno dialogowe z komunikatem „Finished” (Ukończono) oraz informacją, czy instalacja się powiodła, należy dodać znak + na końcu polecenia z poziomu interfejsu.

Dezinstalacja dyskretna

W przypadku QlikView Desktop jest zalecane wpisanie w wierszu polecenia następującego polecenia dezinstalacji dyskretnej:

QlikViewDesktop_x64Setup.exe /x /s /v"/qn"

Powyższe polecenie powoduje usunięcie wszystkich funkcji całkowicie dyskretnie.

Aby po zakończeniu instalacji zostało wyświetlone modalne okno dialogowe z komunikatem „Finished” (Ukończono) oraz informacją, czy instalacja się powiodła, należy dodać znak + na końcu polecenia z poziomu interfejsu.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com