Przeskocz do zawartości głównej

Korzystanie z QlikView

W tej sekcji opisano korzystanie z programu QlikView. Podane informacje dotyczą pierwszych kroków z tworzeniem dokumentów QlikView, dodawania i organizowania danych z różnych źródeł oraz projektowania skutecznych wykresów i obiektów arkusza w celu prezentowania danych w sposób pozwalający innym użytkownikom najskuteczniej z nimi pracować.

QlikView — wprowadzenie

Nowym użytkownikom programu QlikView zalecamy zapoznanie się z rozdziałem Wprowadzenie.

Ładowanie danych

Dowiedz się, jak ładować i przekształcać dane z różnych źródeł.

Przeczytaj o oknie dialogowym skryptu. Informacje o danych i ich źródłach są zapisane w skrypcie ładowania.

Okno dialogowe Edytuj skrypt

Tworzenie dokumentów i wykresów

Dowiedz się, jak tworzyć dokumenty i wykresy programu QlikView, jak zmieniać wygląd obiektów arkusza, korzystać z menu Właściwości w celu dostosowania ustawień układu, obliczeń i innych elementów.

Wykresy

Wykrywanie i analizowanie

Po zbudowaniu dokumentu można zająć się jego eksploracją w celu odkrywania powiązań między danymi. Dokonując selekcji w wykresach i tabelach oraz przechodząc do bardziej szczegółowych widoków danych, można formułować nowe wnioski w miarę filtrowania danych w wybranych obszarach.