Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie dokumentów i wykresów

Dokument QlikView składa się z arkuszy zawierających wykresy graficzne i inne obiekty arkusza umożliwiające użytkownikowi interakcję z danymi i analizowanie ich. QlikView umożliwia projektowanie i tworzenie własnych, czytelnych wykresów interaktywnych i innych obiektów arkusza oraz pozycjonowanie ich na arkuszach dokumentu.

Przy tworzeniu dokumentu można korzystać z wielu rodzajów tabel i wykresów, takich jak wykresy słupkowe, wykresy kołowe i mierniki. Dodawanie i dostosowywanie tabel i wykresów jest bardzo proste. Funkcje interaktywne w rodzaju drążenia i filtrowania wynikają bezpośrednio ze sposobu działania programu QlikView, który automatycznie podświetla elementy powiązane z selekcjami tworzonymi przez użytkownika. Interaktywność można dodatkowo zwiększyć, korzystając z funkcji specjalnych poszczególnych typów wykresów.

Podczas dodawania tabel i wykresów do arkuszy warto brać pod uwagę kilka ogólnych zasad:

  • Używanie spójnych kolorów, nazw i stylów ułatwia użytkownikom nawigowanie po dokumencie i orientowanie się w danych.
  • Arkusz powinien być uporządkowany, a tabele i wykresy powinny mówić same za siebie.
  • Na jednym arkuszu warto ograniczyć się do kilku metryk (kluczowych wskaźników wydajności), prezentując je według istotności.
  • Trzeba zapewnić użytkownikowi możliwość drążenia danych. Można na przykład stworzyć wymiary daty o godziny, aby ułatwić drążenie danych według roku, miesiąca, tygodnia i dnia.

  • Należy unikać wskaźników o kolorze czerwonym lub zielonym, ponieważ użytkownicy z zaburzeniami poznawania barw mogą mieć trudności z rozróżnianiem tych kolorów.

Inspirację i pomysły można znaleźć w demonstracjach.