Przeskocz do zawartości głównej

Wywołania funkcji VBScript ze skryptu

NA TEJ STRONIE

Wywołania funkcji VBScript ze skryptu

Z poziomu skryptu można wywoływać funkcje VBScript lub JScript zdefiniowane w module makr dokumentu QlikView. Jeśli wywoływana funkcja nie zostanie rozpoznana jako standardowa funkcja skryptowa, wykonywane jest sprawdzenie, czy w module istnieje taka funkcja niestandardowa. Daje to dużą swobodę definiowania własnych funkcji. Wykonywanie niestandardowych funkcji makr jest oczywiście nieco wolniejsze od wykonywania funkcji standardowych.

Rem

rem ***THIS IS VBSCRIPT CODE FROM THE MODULE*********

rem**************************************************

rem ********* Global variables ********************

dim flag

rem *******functions accessible from script *********

rem ************ wrap for input box ******************

function VBin(prompt)

VBin=inputbox(prompt)

end function

 

rem ************ clear global flag ******************

function VBclearFlag()

flag=0

end function

rem ********* test if reference has passed ***********

function VBrelPos(Ref, Current)

if Ref=Current then

VBRelPos="Reference"

flag=1

elseif flag=0 then

VBRelPos="Before "&Ref&" in table"

else

VBRelPos="After "&Ref&" in table"

end if

end function

// **************************************************

// *************THIS IS THE SCRIPT *****************

// *************************************************

 

let MaxPop=VBin('Max population in millions :');

// Ask limit

 

let RefCountry=VBin('Reference country :');

// Ask ref.

 

let dummy=VBclearFlag(); // Clears the global flag

 

Load

Country,recno(),

Capital,

"Area(km.sq)",

"Population(mio)",

VBrelPos('$(RefCountry)',Country)

as RelativePos

from country1.csv

(ansi, txt, delimiter is ',', embedded labels)

where "Population(mio)" <= $(MaxPop);

Przekazywanie parametrów

Obowiązują następujące reguły przekazywania parametrów między skryptem ładowania a kodem VBScript:

  • Brakujące parametry są przekazywane jako NULL.
  • Jeśli wynikiem wyrażenia jest poprawna liczba lub ciąg znaków, to zostanie przekazana wynikowa wartość. W przeciwnym razie przekazywane jest NULL.
  • Wartość NULL jest przekazywana jako VT_EMPTY.
  • Wartości zwracane są traktowane w zwykły sposób.