Przeskocz do zawartości głównej

Plik tabeli

W QlikView plik tabeli oznacza plik reprezentujący tabelę, w którym pola są oddzielone np. przecinkami, tabulatorami lub średnikami (nazywany również plikiem tekstowym) lub mają stałą długość itp. Zawartość pierwszego wiersza zwykle reprezentuje nazwy pól. Do innych plików tabel należą pliki dif (Data Interchange Format), pliki fix (stała długość wiersza), tabele HTML i pliki Excel.