Przeskocz do zawartości głównej

Propagacja wartości NULL w wyrażeniach

NA TEJ STRONIE

Propagacja wartości NULL w wyrażeniach

Wartości NULL są propagowane w wyrażeniach według kilku reguł logicznych zgodnych z intuicją.

Funkcje

Ogólna zasada jest taka, że funkcje zwracają wartość NULL, jeśli ich parametry wykraczają poza zakres zdefiniowanych wartości działania funkcji.

Example:  

 • asin(2) zwraca NULL
 • log(-5) zwraca NULL
 • round(A,0) zwraca NULL

Z powyższej reguły wynika, że funkcje zazwyczaj zwracają wartość NULL, jeśli dowolny z parametrów niezbędnych do obliczenia wartości jest równy NULL.

Example:  

 • sin(NULL) zwraca NULL
 • chr(NULL) zwraca NULL
 • if(NULL, A, B) zwraca B
 • if(True, NULL, A) zwraca NULL
 • if(True, A, NULL) zwraca A

Wyjątkiem od tej drugiej reguły są funkcje logiczne sprawdzające typ.

Example:  

 • isnull(NULL) zwraca True (-1)
 • isnum(NULL) zwraca False (0)

Operatory arytmetyczne i działające na ciągach znaków

Jeśli po dowolnej stronie tych operatorów napotykana jest wartość NULL, zwracana jest wartość NULL.

Example:  

 • A + NULL zwraca NULL
 • A - NULL zwraca NULL
 • A / NULL zwraca NULL
 • A * NULL zwraca NULL
 • NULL / A zwraca NULL
 • 0 / NULL zwraca NULL
 • 0 * NULL zwraca NULL
 • A & NULL zwraca A

Operatory relacyjne

Obsługa wartości NULL po dowolnej stronie operatorów relacyjnych podlega specjalnym zasadom.

Example:  

 • NULL rel.op NULL zwraca NULL
 • A <> NULL zwraca True (-1)
 • A < NULL zwraca False (0)
 • A <= NULL zwraca False (0
 • A = NULL zwraca False (0
 • A >= zwraca False (0
 • A > NULL zwraca False (0