Przeskocz do zawartości głównej

Loosen Table

Instrukcja Loosen Table umożliwia jawne deklarowanie wewnętrznych tabel danych QlikView jako luźno powiązanych na etapie wykonywania skryptu. Gdy tabela jest luźno powiązana, wszystkie powiązania między wartościami pola w tabeli są usuwane. Podobny efekt można uzyskać przez załadowanie poszczególnych pól luźno powiązanej tabeli jako niezależnych, niepołączonych tabel. Luźno powiązane tabele mogą być przydatne podczas testowania w celu tymczasowego odizolowania różnych części struktury danych. Luźno powiązaną tabelę można rozpoznać w widoku tabeli po kropkowanej linii i strzałce. Jeśli w skrypcie występuje jakakolwiek instrukcja Loosen Table, aplikacja QlikView zignoruje wszelkie ustawienia tabel luźno powiązanych obowiązujące przed wykonaniem skryptu.

Syntax:  

Loosen Tabletablename [ , tablename2 ...]

Loosen Tablestablename [ , tablename2 ...]

 

Można używać składni Loosen Table lub Loosen Tables.

Uwaga: Jeśli aplikacja QlikView znajdzie w strukturze danych odwołania cykliczne, których nie da się przerwać z użyciem deklaracji tabel luźno powiązanych zdefiniowanych interaktywnie lub jawnie w skrypcie, zostanie wymuszone luźne powiązanie kolejnej tabeli lub tabel, aż do wyeliminowania odwołań cyklicznych. W takiej sytuacji zostanie wyświetlone ostrzeżenie w oknie dialogowym Ostrzeżenie o pętli.

Example:  

Tab1:

SELECT * from Trans;

Loosen Table Tab1;