Przeskocz do zawartości głównej

Replace

NA TEJ STRONIE

Replace

Prefiks Replace można dodać do dowolnej instrukcji LOAD lub SELECT w skrypcie, aby określić, że ładowana tabela powinna zastąpić inną tabelę. Określa on również, że ta instrukcja powinna być uruchamiana podczas częściowego ładowania. Prefiksu Replace można też użyć w instrukcji Map.

Syntax:  

Replace[only][Concatenate[(tablename)]] (loadstatement | selectstatement)


Replace[only]mapstatement

 

Podczas normalnego (nie częściowego) ładowania konstrukcja Replace LOAD będzie działać jako normalna instrukcja LOAD, ale poprzedzona DropTable. Najpierw stara tabela zostanie usunięta, a następnie rekordy zostaną wygenerowane i zapisane jako nowa tabela.

Jeśli będzie używany prefiks Concatenate lub jeśli będzie istnieć tabela z tym samym zestawem pól, będzie to odpowiednia tabela do usunięcia. W przeciwnym razie nie będzie tabeli do usunięcia, a konstrukcja ReplaceLOAD będzie identyczna jak normalna instrukcja LOAD.

Częściowe ładowanie da takie same rezultaty. Jedyna różnica polega na tym, że zawsze istnieje tabela do usunięcia z poprzedniego wykonania skryptu. Konstrukcja ReplaceLOAD zawsze najpierw usunie starą tabelę, a następnie utworzy nową.

W przypadku instrukcjiReplace Map...Using mapowanie jest przeprowadzane również podczas częściowego wykonywania skryptu.

Arguments:  

Argumenty Replace
Argument Opis
only Opcjonalny kwalifikator wskazujący, że instrukcja ma być ignorowana podczas normalnego (nieczęściowego) przeładowania.

Examples and results:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

Tab1:

Replace LOAD * from File1.csv;

Podczas normalnego i częściowego przeładowania tabela QlikView o nazwie Tab1 jest najpierw usuwana. Nowe dane są następnie ładowane z pliku File1.csv i zapisywane w tabeli Tab1.

Tab1:

Replace only LOAD * from File1.csv;

Podczas normalnego przeładowania ta instrukcja jest pomijana.

Podczas częściowego przeładowania tabela QlikView o poprzedniej nazwie Tab1 jest najpierw usuwana. Nowe dane są następnie ładowane z pliku File1.csv i zapisywane w tabeli Tab1.

Tab1:

LOAD a,b,c from File1.csv;

Replace LOAD a,b,c from File2.csv;

Podczas normalnego przeładowania File1.csv jest wczytywany do tabeli QlikView o nazwie Tab1, która następnie zostaje usunięta i zastąpiona nowymi danymi załadowanymi z pliku File2.csv. Następuje utrata wszystkich danych z pliku File1.csv.

Podczas częściowego przeładowania tabela QlikView o nazwie Tab1 jest najpierw usuwana. Następnie jest ona zastępowana nowymi danymi załadowanymi z pliku File2.csv.

Tab1:

LOAD a,b,c from File1.csv;

Replace only LOAD a,b,c from File2.csv;

Podczas normalnego przeładowania dane są ładowane z pliku File1.csv i zapisywane w tabeli QlikView o nazwie Tab1. Plik File2.csv jest pomijany.

Podczas częściowego przeładowania tabela QlikView o nazwie Tab1 jest najpierw usuwana. Następnie jest ona zastępowana nowymi danymi załadowanymi z pliku File2.csv. Następuje utrata wszystkich danych z pliku File1.csv.

See also