Przeskocz do zawartości głównej

Info

NA TEJ STRONIE

Info

Prefiks info służy do łączenia informacji zewnętrznych, takich jak plik tekstowy, obraz lub film, z wartością pola.

Syntax:  

Info( loadstatement | selectstatement )

 

Jeśli zachodzi potrzeba połączenia informacji zewnętrznych, takich jak plik tekstowy, obraz lub film, z wartością pola, jest to wykonywane w tabeli ładowanej przy użyciu prefiksu info. (W niektórych przypadkach korzystniejsze jest składowanie informacji wewnątrz pliku qvw z użyciem prefiksu bundle). Tabela ta musi zawierać dokładnie dwie kolumny: pierwszą z wartościami pola stanowiącymi klucze informacji, a drugą z samym elementami informacyjnymi (np. nazwami plików graficznych).

To samo dotyczy na przykład zdjęcia pobranego z systemu baz danych. W przypadku pola binarnego (obiektu blob) instrukcja info select stosuje prefiks bundle niejawnie, dzięki czemu dane binarne są natychmiast pobierane i zapisywane w pliku qvw. Dane binarne muszą stanowić drugie pole w instrukcji SELECT.

Example:  

Info LOAD * inline[

LinkedField, ImageFileName

QlikView, QlikViewLogo.png

];

Wynik:

Tylko LinkedField będzie widoczne jako nazwa pola.

Po dodaniu obiektu tekstowego do arkusza z reprezentacją ustawioną na wartość Obraz i wprowadzeniu tekstu =Info(LinkedField) w obiekcie tekstowym będzie wyświetlana nazwa pliku graficznego.