Przeskocz do zawartości głównej

Call

Instrukcja sterowania call wywołuje procedurę zdefiniowaną we wcześniejszej instrukcji sub.

Syntax:  

Call name ( [ paramlist ])

 

Arguments:  

Argumenty Call
Argument Opis
name Nazwa podprogramu.
paramlist Do podprogramu przekazana zostanie rozdzielana przecinkami lista rzeczywistych parametrów. Każdy z elementów listy może być nazwą pola, zmienną lub dowolnym wyrażeniem.

Podprogram wywoływany instrukcją call musi być zdefiniowany w instrukcji sub napotkanej na wcześniejszym etapie wykonywania skryptu.

Parametry są kopiowane do podprogramu, a jeśli parametrem instrukcji call jest zmienna, a nie wyrażenie, to po wyjściu z podprogramu parametry są ponownie kopiowane na zewnątrz.

Limitations:  

Jako instrukcja sterowania instrukcja call kończy się na średniku lub znaku nowego wiersza, nie może zatem obejmować wielu wierszy.

Example 1:  

// Example 1

Sub INCR (I,J)

I = I + 1

Exit Sub when I < 10

J = J + 1

End Sub

Call INCR (X,Y)

 

Example 2:  

// Example 2 - List all QV related files on disk

sub DoDir (Root)

For Each Ext in 'qvw', 'qvo', 'qvs', 'qvt', 'qvd', 'qvc'

For Each File in filelist (Root&'\*.' &Ext)

LOAD

'$(File)' as Name, FileSize( '$(File)' ) as

Size, FileTime( '$(File)' ) as FileTime

autogenerate 1;

Next File

Next Ext

For Each Dir in dirlist (Root&'\*' )

Call DoDir (Dir)

Next Dir

End Sub

Call DoDir ('C:')