Przeskocz do zawartości głównej

Funkcje agregacji

Rodzina funkcji określanych jako funkcje agregacji składa się z funkcji pobierających wiele wartości pola jako dane wejściowe i zwracających jeden wynik. Agregacja jest natomiast definiowana przez wymiar wykresu lub klauzulę group by w skrypcie. Do funkcji agregacji należą: Sum(), Count(), Min(), Max() i wiele innych.

Większość funkcji agregacji może być użyta zarówno w skrypcie ładowania, jak i w wyrażeniach wykresu, ale różnią się one składnią.

Używanie funkcji agregacji w skrypcie ładowania

Funkcje agregacji mogą być użyte wyłącznie wewnątrz instrukcji LOAD .

Używanie funkcji agregacji w wyrażeniach wykresu

Wyrażenie argumentu jednej funkcji agregacji nie może zawierać innej funkcji agregacji.

Wyrażenie nie może zawierać funkcji agregacji, chyba że takie wewnętrzne agregacje zawierają kwalifikator TOTAL. Do bardziej zaawansowanych agregacji należy używać zaawansowanej funkcji agregującej Aggr w połączeniu z wymiarami wyliczanymi.

Funkcja agregacji wykonuje agregacje na zestawie możliwych rekordów zdefiniowanym przez selekcję. Można jednak zdefiniować alternatywny zestaw rekordów za pomocą wyrażenia set w analizie zestawów.

Analiza zestawów i wyrażenia zestawów