Przeskocz do zawartości głównej

Notatki i komentarze

Po połączeniu z serwerem QlikView Server można do wszystkich obiektów dodawać notatki i komentarze, co pozwala użytkownikom na tworzenie i udostępnianie notatek na temat bieżącego obiektu.

Notatki są udostępniane innym użytkownikom QlikView, którzy mogą odpowiedzieć, pozostawiając własny komentarz. Wraz z każdą notatką można także zapisać migawkę (zakładkę) danych.

Klikając obiekt prawym przyciskiem myszy, można dodać nową notatkę i przejrzeć istniejące, wybierając Notatki z menu kontekstowego. Po wybraniu polecenia Dodaj nową notatkę lub Wyświetl dołączone notatki wszystkie obiekty w bieżącym dokumencie z istniejącymi notatkami zostają opatrzone wskaźnikiem w lewym górnym rogu. We wskaźniku wyświetlana jest liczba notatek dołączonych do danego obiektu.