Przeskocz do zawartości głównej

Makra i automatyzacja

Interfejs automatyzacji QlikView

Aplikacja QlikView jest wyposażona w interfejs automatyzacji (wcześniej nazywany mechanizmem OLE automatyzacji). Interfejs ten umożliwia programom zewnętrznym i makrom wewnętrznym korzystanie z aplikacji QlikView i sterowanie nią.

Pełną specyfikację interfejsu automatyzacji QlikView można znaleźć w folderze Documentation w ramach instalacji QlikView.

Interfejs automatyzacji stanowi integralną część programu QlikView, a jego aktywacja nie wymaga żadnych dodatkowych czynności.

Sterowanie aplikacją QlikView z użyciem automatyzacji i makr

Zewnętrzne sterowanie aplikacją QlikView

Interfejs automatyzacji umożliwia dostęp do obiektów QlikView obsługującym go programom zewnętrznym napisanym na przykład w języku Visual Basic lub C++.

Za pomocą odpowiedniego kodu można sterować aplikacją QlikView z innych uruchomionych aplikacji lub z samodzielnych programów.

Zastosowanie przycisków uruchamiania umożliwia też uruchamianie samodzielnych plików wykonywalnych z dokumentu QlikView.

Wewnętrzny interpreter makr

Interfejs automatyzacji umożliwia też dostęp do obiektów QlikView z poziomu samej aplikacji QlikView za pośrednictwem wbudowanego interpretera makr.

Istnieje obecnie kilka sposobów wywoływania umieszczonych w dokumencie QlikView makr napisanych w języku VBScript lub JScript:

Zdarzenia dokumentu:

 • Makro może być uruchamiane po otwarciu dokumentu QlikView.
 • Makro może być uruchamiane po ponownym uruchomieniu skryptu.
 • Makro może być uruchamiane po wykonaniu polecenia Zmniejsz dane.
 • Makro może być uruchamiane po dokonaniu selekcji w dowolnym polu dokumentu.

Zdarzenia arkusza:

 • Makro może być uruchamiane po aktywowaniu arkusza.
 • Makro może być uruchamiane po dezaktywowaniu arkusza.

Zdarzenia obiektów arkusza:

 • Makro może być uruchamiane po aktywowaniu obiektu arkusza.
 • Makro może być uruchamiane po dezaktywowaniu obiektu arkusza.

Zdarzenia przycisków:

 • Przycisk będący obiektem arkusza może być powiązany z makrem.

Zdarzenia pól:

 • Makro może być uruchamiane po dokonaniu selekcji w określonym polu.
 • Makro może być uruchamiane po dokonaniu selekcji w dowolnym polu logicznie powiązanym z określonym polem.
 • Makro może być uruchamiane po zablokowaniu selekcji w określonym polu.
 • Makro może być uruchamiane po odblokowaniu selekcji w określonym polu.

Zdarzenia zmiennych:

 • Makro może być uruchamiane po wprowadzeniu wartości do określonej zmiennej.
 • Makro może być uruchamiane, gdy wartość określonej zmiennej zawierającej formułę ulegnie zmianie z powodu zmiany wartości formuły.