Przeskocz do zawartości głównej

Wprowadzenie do ładowania danych

Ten rozdział stanowi krótkie wprowadzenie do tematyki ładowania danych do programu QlikView. Podano tu podstawy ułatwiające zrozumienie kolejnych tematów w tej sekcji i pokazano sposób prostego ładowania i przekształcania danych.

Aplikacja QlikView łączy się z różnymi źródłami danych i pobiera dane z użyciem skryptu ładowania, którym można zarządzać w edytorze skryptów. W skrypcie określone są ładowane pola i tabele. Można też manipulować strukturą danych i przekształcać ją, używając specjalnych instrukcji i wyrażeń skryptu.

Podczas wykonywania skryptu aplikacja QlikView identyfikuje wspólne pola z różnych tabel (pola klucza) w celu określania skojarzeń między danymi. Wynikową strukturę danych dokumentu można wyświetlić w przeglądarce tabel. Strukturę danych można zmieniać, odpowiednio zmieniając nazwy pól w celu tworzenia różnych skojarzeń między tabelami.

Skrypt jest wykonywany po kliknięciu przycisku Przeładuj. Po wykonaniu skryptu wyświetlane jest okno dialogowe Wybierz pola, w którym można wybrać pola wyświetlane na listach wartości arkusza w programie QlikView.

Dane załadowane do aplikacji QlikView są przechowywane w dokumencie. Dokument stanowi trzon działania programu i wyróżnia się brakiem ograniczeń sposobów kojarzenia danych, ogromną liczbą możliwych wymiarów, dużą szybkością wykonywania analiz i niewielkimi rozmiarami. Otwarty dokument jest przechowywany w pamięci operacyjnej komputera.

Analizy w programie QlikView są zawsze wykonywane bez połączenia między dokumentem a źródłami danych. Odświeżenie danych wymaga zatem przeładowania skryptu.