Przeskocz do zawartości głównej

Ogólne bazy danych

Ogólna baza danych to tabela, w której jedna kolumna zawiera nazwy pól, a druga kolumna wartości pól. Typowym zastosowaniem ogólnych baz danych jest zapisywanie atrybutów różnego rodzaju obiektów.

Przyjrzyjmy się poniższemu przykładowi: GenericTable Jest to ogólna baza danych zawierająca dwa obiekty: kulę i sześcian. Niektóre atrybuty będą wspólne dla obu obiektów (na przykład kolor i waga), a inne nie (na przykład średnica, wysokość, długość i szerokość).

Ogólna tabela przykładowa
object attribute value
ball color red
ball diameter 10 cm
ball weight 100 g
box color black
box height 16 cm
box length 20 cm
box weight 500 g
box width 10 cm

Z jednej strony niewygodne byłoby zapisywanie danych z osobną kolumną dla każdego atrybutu, skoro wiele atrybutów nie będzie mieć zastosowania do konkretnego obiektu.

Z drugiej strony wyświetlanie pomieszanych informacji o długości, kolorze i wadze byłoby nieczytelne.

Załadowanie tej bazy danych do QlikView w sposób standardowy w celu wyświetlenia ich w tabeli przyniesie następujący skutek:

Example data table display, with three separate data lists titled 'object', 'attribute', and 'value'

Jeśli jednak tabela zostanie załadowana jako ogólna baza danych, kolumny druga i trzecia zostaną rozdzielone na różne tabele, po jednej dla każdej niepowtarzalnej wartości drugiej kolumny:

Example data table display, with seven separate data lists titled for each unique entry in the table

Składnia takiej operacji jest prosta:

Example:  

Generic SELECT* from GenericTable;

Nie ma znaczenia, czy do załadowania ogólnej bazy danych zostanie użyta instrukcja LOAD, czy SELECT.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view