Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

GetPossibleCount

Funkcja GetPossibleCount() służy do określenia liczby możliwych wartości w podanym polu. Jeśli podane pole zawiera selekcje, liczone są pola wybrane (zielone). W przeciwnym razie liczone są wartości powiązane (białe). .

W przypadku pól wybranych funkcja GetPossibleCount() zwraca liczbę pól wybranych (zielonych).

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Składnia:  

GetPossibleCount (field_name)

Argumenty:  

  • field_name: Pole zawierające mierzony zakres danych.

Przykłady

W poniższym przykładzie wykorzystano dwa pola załadowane do różnych list wartości: jedno pole to First name, a drugie pole to Initials.

Przykład 1: John wybrano w First name

GetPossibleCount ([Initials])

zwraca 1, ponieważ w Initials jest 1 wartość skojarzona z wyborem, John, w First name.

Przykład 2: John wybrano w First name

GetPossibleCount ([First name])

zwraca 1, ponieważ jest 1 wybór, John, w First name.

Przykład 3: Peterwybrano w First name

GetPossibleCount ([Initials])

zwraca 2, ponieważ Peter jest powiązany z 2 wartościami w Initials.

Przykład 4: nie wybrano wartości w First name

GetPossibleCount ([First name])

zwraca 5, ponieważ nie ma wyborów i jest 5 unikatowych wartości w First name.

Przykład 5: nie wybrano wartości w First name

GetPossibleCount ([Initials])

zwraca 6, ponieważ nie ma wyborów i jest 6 unikatowych wartości w Initials.

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com