Przeskocz do zawartości głównej Skip to complementary content

GetAlternativeCount

Funkcja GetAlternativeCount() służy do określenia liczby wartości alternatywnych (jasnoszarych) w podanym polu.

Składnia:  

GetAlternativeCount (field_name)

Typ zwracanych danych: liczba całkowita

Argumenty:  

  • field_name: Pole zawierające mierzony zakres danych.

Przykłady

W poniższych przykładach użyto pola First name załadowanego do pola listy oraz następującej składni:

GetAlternativeCount ([First name])

  • Biorąc pod uwagę, że John wybrano w First name, skrypt zwraca 4, ponieważ są 4 unikatowe i wykluczone (szare) wartości First name.
  • Biorąc pod uwagę, że wybrano John i Peter, skrypt zwraca 3, ponieważ są 3 unikatowe i wykluczone (szare) wartości First name.
  • Biorąc pod uwagę, że nie wybrano żadnych wartości w First name, skrypt zwraca 0, ponieważ nie ma wyborów.

Dane zastosowane w przykładzie:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');

Dołącz do Programu Modernizacji Analityki

Remove banner from view

Przeprowadź modernizację bez szkody dla Twoich cennych aplikacji QlikView za pomocą programu Analytics Modernization Program. Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji lub skontaktuj się z nami: ampquestions@qlik.com