Przeskocz do zawartości głównej

Sum - funkcja wykresu

NA TEJ STRONIE

Sum - funkcja wykresu

Funkcja Sum() oblicza sumę wartości z wyrażenia lub pola dla wszystkich agregowanych danych.

Syntax:  

Sum([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld {,fld}>]] expr)

Return data type: liczbowy

Arguments:  

  • expr: Wyrażenie lub pole zawierające mierzone dane.
  • SetExpression: Funkcja agregacji będzie domyślnie dokonywać agregacji na zbiorze możliwych rekordów zdefiniowanym przez daną selekcję. Alternatywny zestaw wierszy można zdefiniować za pomocą wyrażenia analizy zestawów.
  • DISTINCT: Jeśli przed argumentami funkcji występuje słowo DISTINCT, wówczas duplikaty wynikające z wyników obliczenia argumentów funkcji są pomijane.
    Uwaga: Kwalifikator DISTINCT jest obsługiwany, należy jednak korzystać z niego bardzo ostrożnie, ponieważ może sprawić, że odbiorca uzna, że pokazywana jest wartość łączna, podczas gdy w rzeczywistości niektóre dane zostały pominięte.
  • TOTAL: Jeśli słowo TOTAL występuje przed argumentami funkcji, wówczas obliczenie jest wykonywane względem wszystkich możliwych wartości z uwzględnieniem bieżących selekcji, nie tylko tych należących do bieżącej wartości wymiaru, to znaczy z pominięciem wymiarów wykresu. Po kwalifikatorze TOTAL może następować lista zawierająca co najmniej jedną nazwę pola w nawiasach trójkątnych <fld>. Te nazwy pól powinny być podzbiorem zmiennych wymiaru wykresu.

    Określenie zakresu agregacji

Examples:  

Przykłady i wyniki
Przykład Wynik

Sum(UnitSales)

38. Łączna suma wartości z kolumny UnitSales.

Sum(UnitSales*UnitPrice)

505. Łączna suma wartości z kolumny UnitPrice pomnożonych przez wartości z kolumny UnitSales.

Sum(TOTAL UnitSales*UnitPrice)

505 dla wszystkich wierszy w tabeli oraz jako łączna suma, ponieważ kwalifikator TOTAL informuje o tym, że suma nadal wynosi 505, bez uwzględnienia wymiarów wykresu.

Wybierz Customer B.

Sum({1} TOTAL UnitSales*UnitPrice)

505, niezależnie od dokonanej selekcji, ponieważ wyrażenie Set Analysis {1} określa zestaw rekordów, które zostaną ocenione w kategorii ALL, bez względu na dokonaną selekcję.

Dane zastosowane w przykładach:

ProductData:

LOAD * inline [

Customer|Product|UnitSales|UnitPrice

Astrida|AA|4|16

Astrida|AA|10|15

Astrida|BB|9|9

Betacab|BB|5|10

Betacab|CC|2|20

Betacab|DD||25

Canutility|AA|8|15

Canutility|CC||19

] (delimiter is '|');

 

Przykładowe dane w formie tabeli
Customer Product UnitSales UnitPrice
Astrida AA 4 16
Astrida AA 10 15
Astrida BB 9 9
Betacab BB 5 10
Betacab CC 2 20
Betacab DD - 25
Canutility AA 8 15
Canutility CC - 19