Przeskocz do zawartości głównej

Kreator wykresu skrzynkowego — definiowanie danych

Wybierz wymiar osi X. Po zakończeniu tego kreatora można w dowolnym momencie dodać więcej wymiarów lub modyfikować wymiary. W tym celu należy posłużyć się oknem dialogowym Właściwości wykresu.

Wybierz agregator. Agregator to wartość, po której odbywa się iteracja podczas obliczania wartości wyrażenia.

Na koniec zdefiniuj wyrażenie. Wyrażenie definiuje wartość obliczoną na wykresie. Wyrażenia zazwyczaj występują na osi Y wykresu słupkowego. Wyrażenia w QlikView mogą być krótkie i proste lub długie i złożone. W tym polu można wpisać wyrażenie od samego początku.

Po zakończeniu tego kreatora możesz zmienić wyrażenie i/lub dodać więcej wyrażeń w dowolnym momencie w oknie dialogowym Właściwości wykresu.