Ga naar hoofdinhoud

Aangepaste knopinfo

U kunt metingen en afbeeldingen toevoegen als aangepaste knopinfo die wordt weergegeven als extra knopinfo bij een visualisatie. U kunt een meting toevoegen op basis van een veld of u kunt een meting toevoegen met behulp van een uitdrukking. Bovendien kunt u alle of een gedeelte van de knopinfo verbergen voor een visualisatie.

Aangepaste knopinfo bij een stuk van een cirkeldiagram

Custom tooltip over a pie chart slice

Aangepaste knopinfo is beschikbaar in de volgende visualisatietypes:

 • Staafdiagram
 • Combinatiediagram
 • Lijndiagram
 • Kaart
 • Cirkeldiagram
 • Spreidingsplot
 • Structuuroverzicht

Een aangepaste knopinfo maken

 1. Klik in de werkbladweergave op Edit Werkblad bewerken op de werkbalk.

 2. Klik op het diagram dat u wilt bewerken.

 3. Klik in het eigenschappenvenster op het tabblad Knopinfo.
 4. Schakel Aangepast in om metingen als knopinfo toe te kunnen voegen.

 5. Klik op Meting toevoegen om een meting als knopinfo toe te voegen. Klik op Een afbeelding toevoegen om een afbeelding als knopinfo toe te voegen. U kunt aan één knopinfo metingen en een afbeelding toevoegen.
  U kunt een meting op basis van een veld toevoegen met Van een veld. U kunt ook een uitdrukking gebruiken om een meting toe te voegen. Klik op Expression om de uitdrukkingseditor te openen. De bestaande uitdrukking wordt standaard weergegeven.

U kunt basisrijen voor knopinfo verwijderen door middel van Basisrijen verbergen.