Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Toetsenbordnavigatie en sneltoetsen in Qlik Sense

Qlik Sense ondersteunt toegankelijkheidsfuncties voor het toetsenbord. U kunt een toetsenbord gebruiken om te navigeren in de hub, op de app-overzichtspagina, op de Qlik Sense-werkbalk en in de werkbladweergave. Er is ook een reeks sneltoetsen beschikbaar.

Wanneer u met het toetsenbord navigeert, wordt het centrum van de focus gemarkeerd. U kunt toetsenbordnavigatie gebruiken voor interactie met:

  • Objecten en instellingen op de app-overzichtspagina
  • Objecten en menu's op de Qlik Sense-werkbalk
  • Visualisaties in de werkbladweergave

Voor meer informatie over de opties op de app-overzichtspagina en de Qlik Sense-werkbalk raadpleegt u Navigeren in de gebruikersinterface.

Toetsenbordnavigatie in de hub

Toetsenbordnavigatie in de hub
Toetsenbordnavigatie Beschrijving
Tab

Hiermee verplaatst u de focus naar voren. In een actief menu wisselt u met Tab tussen de menuopties.

Shift+Tab Hiermee verplaatst u de focus naar achteren.
Ctrl+G Hiermee schakelt u naar rasteropmaak.
Ctrl+Shift+L Hiermee schakelt u naar lijstopmaak.
Pijl-links en pijl-rechts Hiermee schuift u door een horizontale lijst in focus, zoals een rasterweergave.
Pijl-omhoog en pijl-omlaag Hiermee schuift u door een verticale lijst in focus, zoals een lijstweergave.
Enter of spatiebalk Hiermee selecteert of opent u het item in focus. Druk in het tabblad navigatiemenu een tweede keer op Enter of de spatiebalk om het vervolgkeuzemenu te openen.
Ctrl+pijl-omhoog Hiermee navigeert u naar het eerste item in de lijst.
Ctrl+pijl-omlaag Hiermee navigeert u naar het laatste item in de lijst.
Alt+N Hiermee opent u het dialoogvenster Nieuwe app maken.
Ctrl+Delete Hiermee opent u het dialoogvenster Bevestiging verwijderen voor de app in focus.
Shift+F10 Hiermee opent u het contextmenu voor de app in focus.
Esc Hiermee sluit u een dialoogvenster of contextmenu.
Pijl-omhoog en pijl-omlaag Hiermee verschuift u de focus tussen een app-miniatuur en app-details in een app in focus in de rasterweergave.

Toetsenbordnavigatie in het app-overzicht en op de werkbalk

De knop Ga direct naar inhoud is het eerste element als u met behulp van een toetsenbord navigeert op de app-overzichtspagina. Klik op Enter om de navigatie over te slaan en direct op Werkbladen in de werkbalk te belanden. Klik op de Tab-toets om het algemene menu te openen.

Toetsenbordnavigatie in het app-overzicht en op de werkbalk
Toetsenbordnavigatie Beschrijving

Tab

Hiermee verplaatst u de focus naar voren. In een actief menu wisselt u met Tab tussen de menuopties. Als een werkblad open is, verplaatst u met Tab de focus naar het werkblad.

Shift+Tab

Hiermee verplaatst u de focus naar achteren. In een actief menu wisselt u met Shift + Tab tussen de menuopties. Als een werkblad open is, verplaatst u met Tab de focus naar het werkblad.

Enter of spatiebalk

Opent de huidige focus.

Esc

Sluit een open menu.

Pijl-rechts

Hiermee gaat u naar het volgende werkblad of de volgende presentatie op de app-overzichtpagina.

Pijl-links

Hiermee gaat u naar het vorige werkblad of de vorige presentatie op de app-overzichtpagina.
Pijl-omhoog Hiermee gaat u naar de volgende favoriet op de app-overzichtpagina.
Pijl-omlaag Hiermee gaat u naar de vorige favoriet op de app-overzichtpagina.
Ctrl+G Hiermee schakelt u naar rasteropmaak.
Ctrl+Shift+L Hiermee schakelt u naar lijstopmaak.
Ctrl+pijl-omhoog Hiermee navigeert u naar het eerste item in de lijst.
Ctrl+pijl-omlaag Hiermee navigeert u naar het laatste item in de lijst.

Navigatie met het toetsenbord in de werkbladweergave

Met navigatie met het toetsenbord kunt u met visualisaties in uw werkbladen werken, opties in contextmenu's van visualisaties openen en visualisatiegegevens downloaden. Toetsenbordnavigatie wordt ook ondersteund voor Insights.

InformatieBij de beschrijving van sneltoetsen wordt ervan uitgegaan dat u in Windows werkt. Voor Mac OS leest u Cmd in plaats van Ctrl.

De knop Ga direct naar inhoud is het eerste element als u met behulp van een toetsenbord navigeert in de werkbladweergave. Klik op Enter om de navigatie over te slaan en direct naar algemene inhoud te gaan. Als u bijvoorbeeld net Analyseren > Werkblad bekijkt, belandt u op Slimme zoekopdracht. Als u in plaats daarvan de Tab-toets indrukt, opent u het menu Analyseren.

Navigatie met het toetsenbord in de werkbladweergave

Navigatie met het toetsenbord in de werkbladweergave
Toetsenbordnavigatie Beschrijving
Tab

Hiermee brengt u de focus verder in de items op de werkbalk en in de visualisaties op het werkblad. In een actief menu wisselt u met Tab tussen de menuopties.

Shift+Tab

Hiermee brengt u de focus naar achteren in de items op de werkbalk en in de visualisaties in het werkblad. In een actief menu wisselt u met Shift+Tab tussen de menuopties.

Ctrl+Pijl-rechts

Hiermee gaat u naar het volgende werkblad.

Ctrl+Pijl-links

Hiermee gaat u naar het vorige werkblad.

Ctrl + Home, Ctrl + Fn + Left (Mac OS)

Hiermee gaat u naar het eerste werkblad van de app.

Ctrl + End, Ctrl + Fn + Right (Mac OS)

Hiermee gaat u naar het laatste werkblad van de app.
Pijl-rechts Hiermee gaat u naar de volgende visualisatie in de rij.
Pijl-links Hiermee gaat u naar het vorige visualisatieobject in de rij.
Pijl-omhoog Hiermee gaat u naar de visualisatie in de rij erboven.
Pijl-omlaag Hiermee gaat u naar de visualisatie in de rij eronder.
Ctrl+pijl-omhoog Hiermee gaat u naar de eerste visualisatie op het werkblad.
Ctrl+pijl-omlaag Hiermee gaat u naar de laatste visualisatie op het werkblad.
Enter

Hiermee schakelt u tussen de huidige visualisatie en de weergave in de tabel. Als de visualisatie een tabel is, verplaatst u de focus naar de eerste gegevenscel in de tabel.

Shift+Enter of spatiebalk Hiermee opent u de huidige visualisatie in volledig scherm.

Shift + F10, Alt + Shift + F10 (Internet Explorer 11), Fn + Shift + F10 (Mac OS)

Hiermee opent u het contextmenu voor de geselecteerde visualisatie.

Ctrl + E Hiermee schakelt u de bewerkingsfunctie van het werkblad in of uit.

Toetsenbordnavigatie in het selectiemenu

Als een gebruiker de focus heeft ingesteld op een tabel of diagram en er selecties zijn gemaakt, dan is de selectiemodus actief, als cellen of objecten actief zijn geselecteerd, verschijnt er een selectiemenu in de bovenste balk van de tabel of het diagram.

Toetsenbordnavigatie in het selectiemenu
Toetsenbordnavigatie Beschrijving
Shift+Tab

Verplaatst de focus van selecties naar de knop Bevestigen (tenzij de zoekbalk zichtbaar is in de keuzelijst, in dit geval wordt de focus eerst daarop gericht en wordt met de volgende Shift+Tab de focus verplaatst naar de knop Bevestigen in het selectiemenu). Selecteer Enter om de selecties te bevestigen en het selectiemenu te sluiten.

Pijl-rechts en pijl-links

Verplaatst de focus naar ( ...) submenu, Selectie wissen, Selectie annuleren, Selectie bevestigen.

Informatie Navigeren door (...) submenu: Submenu invoeren en navigeren met pijl-omhoog en pijl-omlaag om opties te selecteren: Alles selecteren, Mogelijke selecteren, Alternatief selecteren, Uitgesloten selecteren.
Esc

Hiermee wordt de selectie geannuleerd en richt de focus zich weer op visualisatie.

Tab Hiermee wordt de focus weer gericht op de visualisatie met behoud van de selecties.

Navigatie met het toetsenbord in contextmenu's van visualisaties

Navigatie met het toetsenbord in contextmenu's van visualisaties
Toetsenbordnavigatie Beschrijving
Tab Hiermee brengt u de focus van het werkblad naar het contextmenu.
Esc Hiermee sluit u het contextmenu.
Pijl-omlaag Hiermee brengt u de focus naar het volgende item in het contextmenu.
Pijl-omhoog Hiermee brengt u de focus naar het vorige item in het contextmenu.
Pijl-rechts Hiermee opent u het submenu van een item.
Pijl-links Hiermee sluit u het submenu van een item.
Enter Hiermee voert u de actie voor het item in de focus uit.

Navigatie met het toetsenbord in het visualisatiedialoogvenster Gegevens exporteren

Navigatie met het toetsenbord in het visualisatiedialoogvenster Gegevens exporteren
Toetsenbordnavigatie Beschrijving
Tab Hiermee verplaatst u de focus naar voren.
Shift+Tab Hiermee verplaatst u de focus naar achter.
Esc Hiermee sluit u het dialoogvenster.
Enter Hiermee voert u de actie voor het item in de focus uit.

In de modus Selecties

Toetsenbordnavigatie in de modus Selecties

Toetsenbordnavigatie

Beschrijving

Pijl-omhoog Hiermee navigeert u naar de rij erboven.
Pijl-omlaag Hiermee navigeert u naar de rij eronder.
Spatiebalk Hiermee selecteert u de waarde.
Shift+pijl-omhoog/pijl-omlaag Hiermee selecteert u meerdere waarden.
Enter Hiermee bevestigt u de selecties.
Esc Hiermee annuleert u de selecties.

In de huidige selectie

Toetsenbordnavigatie in de huidige selectie

Toetsenbordnavigatie

Beschrijving

Tab Navigeert naar de volgende selectie of de knop Alle velden wissen.
Enter/spatiebalk Als u op Enter/de spatiebalk drukt op een huidige selectie, wordt de keuzelijst in een pop-overvenster geopend. Als u op Enter/de spatiebalk drukt op Alle velden wissen, worden de selecties verwijderd.

Toetsenbordnavigatie in keuzelijsten

Binnen een keuzelijst

Toetsenbordnavigatie in keuzelijsten

Toetsenbordnavigatie

Beschrijving

Spatiebalk (in een selecteerbare cel) Hiermee opent u de modus Selecties.
Shift+pijl-omhoog/pijl-omlaag (in een selecteerbare cel) Hiermee selecteert u meerdere waarden.
Pijl-omhoog Hiermee navigeert u naar de cel in de rij erboven.
Pijl-omlaag Hiermee navigeert u naar de cel in de rij eronder.
Esc Hiermee verplaatst u de focus terug naar het object.
Ctrl + spatiebalk (terwijl u selecteert) Hiermee selecteert u de waarde en heft u de selectie van alle andere waarden op.
Ctrl + A Hiermee selecteert u alle waarden.
Ctrl + F Hiermee opent u en verplaatst u de focus naar het zoekvenster.

In de modus Selecties

Toetsenbordnavigatie in keuzelijsten, in de modus Selecties

Toetsenbordnavigatie

Beschrijving

Pijl-omhoog Hiermee navigeert u naar de rij erboven.
Pijl-omlaag Hiermee navigeert u naar de rij eronder.
Spatiebalk Hiermee selecteert u de waarde.
Shift+pijl-omhoog/pijl-omlaag Hiermee selecteert u meerdere waarden.
Enter

Hiermee bevestigt u de selecties.

Als de focus is ingesteld op de zoekbalk in de keuzelijst, wordt alles in de huidige zoekopdracht geselecteerd. De selectie wordt opgeheven van alle geselecteerde items die met deze zoekopdracht zouden worden geselecteerd.

Enter + Ctrl Als de focus is ingesteld op de zoekbalk in de keuzelijst, worden de huidige selecties gewist en wordt vervolgens het zoekresultaat geselecteerd
Esc Hiermee annuleert u de selecties.

Toetsenbordnavigatie in strakke tabellen

Buiten de tabel

Toetsenbordnavigatie in strakke tabellen, buiten de tabel
Toetsenbordnavigatie Beschrijving
Enter of spatiebalk Hiermee opent u de modus Gegevens bekijken.
Esc Hiermee sluit u de modus Gegevens bekijken.
Enter of spatiebalk (in de modus Gegevens bekijken of in een standaardtabel) Hiermee verplaatst u de focus naar de eerste cel van de tabel.
Shift+Enter of spatiebalk Hiermee opent u de modus Volledig scherm.

Binnen de tabel

Toetsenbordnavigatie in strakke tabellen, binnen de tabel

Toetsenbordnavigatie

Beschrijving

Enter of spatiebalk (in een selecteerbare cel) Hiermee opent u de modus Selecties.
Shift+pijl-omhoog/pijl-omlaag (in een selecteerbare cel) Hiermee selecteert u meerdere waarden.
Enter of spatiebalk (in een cel met koptekst of andere cel met een actie) Hiermee voert u de actie van de cel uit.
Pijl-rechts Hiermee navigeert u naar de volgende cel in de tabel.
Pijl-links Hiermee navigeert u naar de vorige cel in de tabel.
Pijl-omhoog Hiermee navigeert u naar de cel in de rij erboven.
Pijl-omlaag Hiermee navigeert u naar de cel in de rij eronder.
Esc Hiermee verplaatst u de focus terug naar het object.
Ctrl + spatiebalk (terwijl u selecteert) Hiermee selecteert u de waarde en heft u de selectie van alle andere waarden op.

Toetsenbordnavigatie in Insights

In Insights

Toetsenbordnavigatie in Insights
Toetsenbordnavigatie Beschrijving
Tab

Hiermee brengt u de focus verder in de items op de werkbalk en in de visualisaties op het werkblad. In een actief menu wisselt u met Tab tussen de menuopties.

Shift+Tab

Hiermee brengt u de focus naar achteren in de items op de werkbalk en in de visualisaties in het werkblad. In een actief menu wisselt u met Shift + Tab tussen de menuopties.

Pijl-rechts Hiermee gaat u naar de volgende visualisatie in de rij.
Pijl-links Hiermee gaat u naar het vorige visualisatieobject in de rij.
Pijl-omhoog Hiermee gaat u naar de visualisatie in de rij erboven.
Pijl-omlaag Hiermee gaat u naar de visualisatie in de rij eronder.
Ctrl+pijl-omhoog Hiermee gaat u naar de eerste visualisatie op het werkblad.
Ctrl+pijl-omlaag Hiermee gaat u naar de laatste visualisatie op het werkblad.
Enter Hiermee opent u de modus Gegevens bekijken.
Spatiebalk of Shift + Enter Hiermee opent u de huidige visualisatie in volledig scherm.
Esc Hiermee sluit u de modus Volledig scherm.

Shift + F10, Alt + Shift + F10 (Internet Explorer 11), FN + Shift + F10 (Mac OS)

Hiermee opent u het contextmenu voor de geselecteerde visualisatie.

InformatieAls in uw browser Shift+F10 niet werkt, gebruikt u Alt+Shift+F10.

Toetsenbordnavigatie in het bedrijfsmiddelenvenster van Insights

Toetsenbordnavigatie in het bedrijfsmiddelenvenster van Insights

Toetsenbordnavigatie

Beschrijving

<lettertoets>

Hiermee navigeert u naar het eerste item in de lijst dat met deze letter begint (als het item dat momenteel in focus is, met een andere letter begint). Hiermee navigeert u naar het volgende item in de lijst dat met deze letter begint (als het item dat momenteel in focus is, met dezelfde letter begint).

Ctrl+pijl-omhoog

Hiermee navigeert u naar het laatste item in de vorige categorie.

Ctrl+pijl-omlaag

Hiermee navigeert u naar het eerste item in de volgende categorie.

Pijl-omhoog

Hiermee navigeert u naar het item direct boven het huidige item (bedrijfsmiddel of categorie).

Pijl-omlaag

Hiermee navigeert u naar het item direct onder het huidige item (bedrijfsmiddel of categorie).

Pijl-links

Hiermee navigeert u naar de categorie van het item met de huidige focus (wanneer een bedrijfsmiddel in focus is).

Pijl-rechts

Hiermee navigeert u naar het eerste item in de geselecteerde categorie (wanneer een categorie in focus is).

Spatiebalk of Enter

Hiermee selecteert u het item dat in focus is.

Toetsenbordnavigatie in filtervakken

Toetsenbordnavigatie in filtervakken

Toetsenbordnavigatie

Beschrijving

Pijl-rechts

Hiermee navigeert u naar de eerste dimensie in de volgende kolom.
Pijl-links Hiermee navigeert u naar de eerste dimensie in de vorige kolom.
Pijl-omhoog Hiermee navigeert u naar de dimensie in de rij erboven. Wanneer u zich onderaan een kolom bevindt, navigeert u hiermee naar de bovenkant van de vorige kolom.
Pijl-omlaag Hiermee navigeert u naar de dimensie in de rij eronder. Wanneer u zich bovenaan een kolom bevindt, navigeert u hiermee naar de onderkant van de volgende kolom.
Esc Hiermee verplaatst u de focus terug naar het object.
Spatiebalk of Enter Hiermee verplaatst u de focus naar de eerste waarde in de dimensie. Als de focus zich in een samengevouwen keuzelijst bevindt, wordt de keuzelijst geopend in een pop-overvenster. Als de focus zich op de knop Alles weergeven bevindt, wordt het filtervak geopend in modus Volledig scherm.

Sneltoetsen

InformatieBij de beschrijving van sneltoetsen wordt ervan uitgegaan dat u in Windows werkt. Voor Mac OS leest u Cmd in plaats van Ctrl.

Zie de volgende informatie voor specifieke sneltoetsen:

Sneltoetsen
Sneltoets Beschrijving
Ctrl + P Hiermee wordt de huidige weergave of het actieve werkblad/de actieve presentatie afgedrukt.
Ctrl + C Hiermee wordt het geselecteerde item naar het klembord gekopieerd.
Ctrl + X Hiermee wordt het geselecteerde item geknipt en vervolgens naar het klembord gekopieerd. Bij gebruik van Google Chrome als browser: als de cursor vóór een rij wordt geplaatst in de editor voor laden van gegevens of in de uitdrukkingseditor, zonder dat iets is geselecteerd, wordt de gehele rij geknipt.
Ctrl + V Hiermee wordt het meest recent gekopieerde item vanuit het klembord geplakt.
Ctrl + Z Hiermee worden acties ongedaan gemaakt. Herhaal deze om eerdere acties ongedaan te maken.
Ctrl + Y Hiermee worden acties opnieuw uitgevoerd.
Ctrl + H

Opent online Help in de context van de huidige functie.

Informatie

Alleen een editor voor laden van gegevens en uitdrukkingseditor.

Ctrl + F Hiermee wordt een slimme zoekactie geopend.
Ctrl + E In de werkbladweergave wordt hiermee het bewerken van het geselecteerde werkblad geopend en gesloten.
Ctrl + S

Hiermee worden wijzigingen in de app opgeslagen.

Niet ondersteund in Qlik Sense, wijzigingen worden automatisch opgeslagen. Ctrl + S slaat wijzigingen op in de editor voor laden van gegevens

Ctrl + O Opent een app-bestand dat naar het klembord is gekopieerd met behulp van Ctrl+C.
Niet ondersteund in Qlik Sense.
Ctrl + A

Selecteert alle codes.

Informatie

Alleen een editor voor laden van gegevens en uitdrukkingseditor.

Ctrl + D

Verwijdert de inhoud van de huidige regel.

Informatie

Alleen een editor voor laden van gegevens en uitdrukkingseditor.

Ctrl + K Hiermee worden de geselecteerde regels van commentaar voorzien in de editor voor laden van gegevens of wordt commentaar bij de regels verwijderd.
Ctrl+00 Hiermee wordt een testscript ingevoegd in de editor voor laden van gegevens.
Tab Hiermee wordt code ingesprongen in de editor voor laden van gegevens.
Shift+Tab Hiermee wordt code uitgesprongen in de editor voor laden van gegevens.
Pijl-links Hiermee gaat u naar de vorige dia in de presentatieweergave.
Pijl-rechts Hiermee gaat u naar de volgende dia in de presentatieweergave.
Pijl-omhoog Hiermee schuift u omhoog in een tabel.
Pijl-omlaag Hiermee schuift u omlaag in een tabel.
Ctrl+Pijl-links Hiermee gaat u naar het vorige werkblad in de werkbladweergave.
Ctrl+Pijl-rechts Hiermee gaat u naar het volgende werkblad in de werkbladweergave.

Ctrl + Home, Cmd + Fn + Left (Mac OS)

Hiermee gaat u naar het eerste werkblad van de app in de werkbladweergave.

Ctrl + End, Ctrl + Fn + Right (Mac OS)

Hiermee gaat u naar het laatste werkblad van de app in de werkbladweergave.
Esc

Hiermee wordt de afspeelmodus afgesloten in de presentatieweergave. Hiermee wordt de selectie van een visualisatie ongedaan gemaakt tijdens bewerken in de werkbladweergave. Hiermee wordt de selectie van een object ongedaan gemaakt. Hiermee worden selecties in een visualisatie ongedaan gemaakt. Hiermee wordt een dialoogvenster of venster gesloten.

Delete Hiermee wordt een geselecteerd item verwijderd.
Backspace Hiermee wordt een geselecteerd item verwijderd.
Enter Hiermee voert u de actie uit voor de actieve optie of knop (bijvoorbeeld in dialoogvensters).
Ctrl+- Inzoomen.
Ctrl+- Uitzoomen.
Ctrl+0 Zoom herstellen.
Shift Wanneer u deze toets ingedrukt houdt terwijl u een veld naar een werkblad sleept en het hierin neerzet, wordt het veld toegevoegd als een filtervak.