Ga naar hoofdinhoud

Op selecties klikken

U kunt enkele waarden/gegevenspunten selecteren door erop te klikken, telkens één per keer. Klik nogmaals om de selectie van een waarde/gegevenspunt ongedaan te maken.

Cirkeldiagram met de sector Nordic geselecteerd.

Pie chart with one sector selected.