Ga naar hoofdinhoud

Een stap terug of vooruit in selecties

Als u selecties maakt, worden de selecties opgeslagen als items in de balk met huidige selecties boven het werkblad.

Selectiebalk met de opties om terug en vooruit te gaan in de selectiehistorie en alle selecties te wissen.

Selections bar with three selections, one is locked.

Links in de balk met de selecties staan drie opties. Met één optie gaat u een stap terug in de selectiehistorie, met één gaat u een stap vooruit en met de laatste optie wist u alle selecties. In de schermafbeelding kunt u zien dat de optie voor een stap terug beschikbaar is, maar de optie om vooruit te gaan niet. Dit is gewoonlijk het geval als u geen stap terug hebt gedaan in de selectiehistorie.

Door te klikken op Selections - step back gaat u een stap terug in de selectiehistorie. U kunt helemaal teruggaan naar de eerste selectie in de sessie. Zelfs als een selectie is vergrendeld, kunt u teruggaan naar een situatie die zich voordeed voordat de selectie was gemaakt. Een vergrendelde selectie heeft een Locked voor de dimensienaam. In de schermafbeelding is de dimensie Region vergrendeld.

Door te klikken op Selections - step forward gaat u een stap vooruit in de selectiehistorie.

Door te klikken op Selections - Clear all worden alle selecties gewist, behalve de vergrendelde selecties.