Ga naar hoofdinhoud Skip to complementary content

Selecties of visualisaties doorzoeken

U kunt zoeken naar waarden en selecties uitvoeren in de resulterende gefilterde lijst. U kunt selectie-items zoeken in de selectiebalk en binnen visualisaties zoals filtervakken en tabellen.

Klik op een selectie-item en typ de zoekreeks in het pop-upvenster voor de selectie. De lijst wordt gefilterd terwijl u typt om overeenkomende waarden weer te geven.

Het resultaat van zoeken naar 'Food' in de selectie Product Group.

Selection search.

Het resultaat van zoeken naar 'Mich' in het filtervak Sales Rep Name.
List search.
InformatieEr is een limiet van 5000 tekens voor het opgeven van een zoekopdracht.

U kunt op de volgende manieren zoeken in selecties:

  • Tekst zoeken. Gebruik tekst, inclusief jokertekens en plus- en mintekens.
  • Fuzzy zoeken Met de tilde "~" als een prefix kunnen onnauwkeurige overeenkomsten worden gevonden.
  • Numeriek zoeken Met relationele symbolen (">", ">=", "<" of "<=") kunnen waarden groter dan, kleiner dan enzovoort worden gevonden.
  • Uitdrukking zoeken Een isgelijkteken (=) geeft een uitdrukking aan. Veldwaarden die overeenkomen met de uitdrukking worden geselecteerd.

U kunt ook in uw gehele gegevensverzameling zoeken met behulp van slimme zoekopdracht. Ga voor meer informatie naar Slimme zoekopdrachten gebruiken.

Tekst zoeken

Terwijl u de zoekreeks typt, filtert Qlik Sense de veldwaarden en geeft het de overeenkomende waarden weer. Als u een normale zoekopdracht uitvoert (zonder jokertekens), worden tekenreeksen weergegeven die overeenkomen met de zoekreeks. Als u meerdere tekenreeksen invoert, gescheiden door spaties, wordt elke tekenreeks als een afzonderlijke zoekreeks geïnterpreteerd en worden alle veldwaarden weergegeven waarin een van de zoekreeksen voorkomt. Als u wilt dat de afzonderlijke tekenreeksen worden geïnterpreteerd als één zoekreeks, kunt u de tekenreeksen tussen aanhalingstekens (" ") zetten. Met een plusteken (+) bereikt u een vergelijkbaar resultaat. Met een plusteken stelt u de voorwaarde in dat de tekenreeksen met een plusteken moeten voorkomen in de zoekresultaten. De tekenreeksen hoeven echter niet naast elkaar te staan of in de volgorde te staan waarin ze werden ingevoerd. Met een minteken (‑) voor een zoekterm worden resultaten uitgesloten die deze tekst bevatten.

InformatieZoeken is niet hoofdlettergevoelig.
Voorbeelden tekst zoeken
Voorbeeld Resultaat
"orange juice"

Alleen veldwaarden met de hele tekenreeks “orange juice” worden gevonden.

orange juice Zonder aanhalingstekens zouden alle velden met “orange” of “juice” worden weergegeven.
+orange +juice Vindt resultaten zoals “orange juice”, “orange and apple juice” en “juice from oranges”.
-orange ‑juice Sluit resultaten uit die orange of juice bevatten.

Jokertekens

U kunt een of meer jokertekens opgeven in een zoekreeks. De volgende jokertekens kunnen worden gebruikt:

Jokertekens
Jokerteken Representatie
* Nul of meer tekens, inclusief spatie. Dit jokerteken is flexibel en komt overeen met elk teken of elk blok tekens in een bepaalde positie.
? Eén teken, inclusief blanco. Dit jokerteken is handig als u vermoedt dat een tekenreeks onjuist is gespeld, als u onzeker bent over de spelling of als de zoekreeks speciale tekens bevat die niet altijd juist worden weergegeven.
^ Het begin van een woord binnen een veldwaarde. Dit jokerteken wordt gebruikt in combinatie met andere jokertekens.
InformatieAls u jokertekens gebruikt, worden alleen de records weergegeven die overeenkomen met de hele zoekreeks. Een spatie betekent in dat geval geen logische OF. De zoekreeks '*creamed' levert niet het zoekresultaat "Rocky's creamed corn" op, omdat de waarde niet eindigt op “creamed”. De zoekreeks “creamed*” levert evenmin het resultaat "Rocky's creamed corn" op, omdat de waarde niet begint met “creamed”.
Voorbeelden jokertekens
Voorbeeld Resultaat
a* Vindt alle waarden die beginnen met de letter “a”, inclusief tekenreeksen van meerdere woorden waarvan het eerste woord begint met een “a”.
*b Vindt alle waarden die eindigen op de letter “b”, inclusief tekenreeksen van meerdere woorden waarvan het laatste woord eindigt op een “b”.
*c* Vindt alle waarden die de letter “c” bevatten, inclusief tekenreeksen van meerdere woorden.
*^ab*

Vindt alle waarden die woorden bevatten die beginnen met “ab”.

Equivalent aan een normale zoekopdracht voor “ab”, maar in tegenstelling tot de normale zoekopdracht kan deze complexer worden gemaakt met jokertekens. Het kan tevens worden gebruikt in een programmatische zoekactie, zoals in set-analyse.

r?ck Vindt alle waarden van vier letters die beginnen met een “r”, gevolgd door een willekeurig teken, en eindigend op “ck”, bijvoorbeeld “rack”, “rick”, “rock” en “ruck”.
r?? ????d Vindt alle waarden die bestaan uit een drieletterwoord dat begint met een “r” en een vijfletterwoord dat eindigt op een “d”.
InformatieSpaties in een zoekreeks maken een verschil. Als u zoekt op “*corn”, vindt u tekenreeksen die eindigen op bijvoorbeeld “popcorn” of “corn”. Als u een spatie plaatst in de zoekreeks, “* corn”, krijgt u alleen resultaten die eindigen op “corn”.

Fuzzy zoeken

Fuzzy zoeken lijkt op tekst zoeken, behalve dat alle veldwaarden worden vergeleken en gesorteerd volgens de mate van overeenkomst met de zoekreeks. Fuzzy zoeken is vooral nuttig wanneer items mogelijk onjuist zijn gespeld. Met fuzzy zoeken kunt u ook verschillende waarden vinden die bijna identiek zijn aan elkaar.

Begin uw zoekreeks met een tilde "~". Tijdens het invoeren worden alle waarden gesorteerd op basis van de mate waarin ze lijken op de tekenreeks in de zoekreeks. De waarden die het meest overeenkomen, worden boven aan de lijst geplaatst. Als u op Enter drukt, wordt de eerste waarde in de lijst geselecteerd.

Numeriek zoeken

Numeriek zoeken lijkt op het zoeken naar tekst. Het enige verschil is dat de zoekreeks moet beginnen met een van de volgende relationele operatoren: ">", ">=", "<" of "<=".

Voorbeelden numeriek zoeken
Voorbeeld Resultaat
>900 Vindt alle waarden groter dan 900.
<=900 Vindt alle waarden kleiner dan of gelijk aan 900.
>900<1000 Vindt alle waarden groter dan 900 en kleiner dan 1000.
<900>1000 Vindt alle waarden kleiner dan 900 of groter dan 1000.

Uitdrukking zoeken

Een zoekopdracht voor een uitdrukking begint altijd met een isgelijkteken (=). De uitdrukking wordt geëvalueerd voor elke veldwaarde in het zoekveld. Alle waarden waarvoor de zoekuitdrukking een waarde oplevert die niet gelijk is aan nul, worden geselecteerd.

In een filtervak met waarden voor Sales kunt u een zoekopdracht zoals =Sum(Sales) > 1000000 gebruiken om waarden groter dan 1.000.000 te vinden. Dit is een eenvoudige zoekopdracht en u zou hetzelfde resultaat kunnen bereiken met de numerieke zoekopdracht >1000000. Vaak is zoeken naar een uitdrukking de enige keuze. Als u bijvoorbeeld wilt zoeken naar waarden in aanverwante velden, moet u gebruikmaken van een zoekopdracht voor een uitdrukking.

Example:  

Stel dat u een filtervak hebt met verkopers. U kunt dan met een zoekopdracht voor een uitdrukking de verkopers zoeken met verkopen van bijvoorbeeld meer dan 5.000.000. De zoekreeks is vergelijkbaar met de vorige: =Sum(Sales) > 50000000. Omdat de verkoopwaarden zijn gekoppeld aan de verkopers, kunt u de zoekopdracht uitvoeren in het filtervak Sales Rep.

Uitdrukking zoeken in een filtervak met een zoekreeks.

Expressive search.