Ga naar hoofdinhoud

NullInterpret

Als het gedefinieerde symbool in een tekstbestand, Excel-bestand of inline-uitdrukking staat, wordt het geïnterpreteerd als NULL. Dit is een door de gebruiker gedefinieerde variabele.

Syntax:  

NullInterpret

Examples:  

set NullInterpret=' ';

set NullInterpret =;

retourneert geen NULL-waarden voor lege waarden Excel, maar wel voor een CSV-tekstbestand.

set NullInterpret ='';

retourneert NULL-waarden voor lege waarden in Excel.