Ga naar hoofdinhoud

NORMINV - script- en diagramfunctie

NORMINV() retourneert het omgekeerde van de normale cumulatieve verdeling van het opgegeven gemiddelde en de opgegeven standaarddeviatie.

Syntax:  

NORMINV(prob, mean, standard_dev)

Return data type: getal

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
prob Een waarschijnlijkheid die is verbonden met de normale verdeling. Dit moet een waarde zijn tussen 0 en 1.
mean Een waarde waarmee het rekenkundige gemiddelde voor de verdeling wordt aangegeven.
standard_dev Een positieve waarde waarmee de standaarddeviatie van de verdeling wordt aangegeven.

Deze functie is op de volgende manier gerelateerd aan de functie NORMDIST:
If prob = NORMDIST(value, m, sd), then NORMINV(prob, m, sd) = value

Limitations:  

Alle argumenten moeten numeriek zijn, anders wordt een NULL-waarde geretourneerd.