Ga naar hoofdinhoud
NullAsValue

OP DEZE PAGINA

NullAsValue

De opdracht NullAsValue legt vast voor welke velden NULL moet worden omgezet in een waarde.

Syntax:  

NullAsValue *fieldlist

 

In Qlik Sense wordt standaard aangenomen dat NULL-waarden ontbrekende of ongedefinieerde entiteiten zijn. In sommige databasecontexten moeten NULL-waarden echter als speciale waarden worden beschouwd in plaats van ontbrekende waarden. Het feit dat NULL-waarden gewoonlijk niet mogen worden gekoppeld aan andere NULL-waarden, is te omzeilen door middel van de opdracht NullAsValue.

De opdracht NullAsValue fungeert als schakeloptie en werkt bij opeenvolgende laadopdrachten. Deze opdracht kan met behulp van de opdracht NullAsNull worden uitgeschakeld.

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
*fieldlist Een door komma's gescheiden lijst met velden waarvoor NullAsValue moet worden ingeschakeld. Met een * als veldlijst worden alle velden aangeduid. De jokertekens * en ? zijn toegestaan in de veldnamen. Het gebruik van aanhalingstekens rond veldnamen kan nodig zijn bij het gebruik van jokertekens.

Example:  

NullAsValue A,B;

Set NullValue = 'NULL';

LOAD A,B from x.csv;