Ga naar hoofdinhoud

Right

OP DEZE PAGINA

Right

De prefixen Join en Keep kunnen worden voorafgegaan door het prefix right.

Als het prefix wordt gebruikt vóór join, geeft het aan dat er een join rechts moet plaatsvinden. De resulterende tabel bevat dan alleen gecombineerde veldwaarden uit de tabellen met onbewerkte gegevens waarvoor de koppelende veldwaarden in de tweede tabel voorkomen. Als het prefix wordt gebruikt voor keep, geeft het aan dat de eerste tabel met onbewerkte gegevens wordt gereduceerd tot de gemeenschappelijke doorsnede met de tweede tabel, voordat deze wordt opgeslagen in Qlik Sense.

Opmerking: Was u op zoek naar de tekenreeksfunctie met dezelfde naam? Zie: Right - script- en diagramfunctie

Syntax:  

Right (Join | Keep) [(tablename)](loadstatement |selectstatement )

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
tablename De benoemde tabel die moet worden vergeleken met de geladen tabel.
loadstatementof selectstatement De LOAD of SELECT-opdracht voor de geladen tabel.

Examples:  

Example table 1
Column1 Column2

A

B

1

aa

2

cc

3

ee

Example table 2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

QVTable:

SQL SELECT * from table1;

right join SQL SELECT * from table2;

QVTable
Column1 Column2 Column3

A

B

C

1

aa

xx

4

-

yy

QVTab1:

SQL SELECT * from Table1;

QVTab2:

right keep SQL SELECT * from Table2;

QVTab1
Column1 Column2

A

B

1

aa

QVTab2
Column1 Column2

A

C

1

xx

4

yy

De twee tabellen in het voorbeeld met keep zijn uiteraard via A geassocieerd.

tab1:

LOAD * from file1.csv;

tab2:

LOAD * from file2.csv;

.. .. ..

right keep (tab1) LOAD * from file3.csv;