Ga naar hoofdinhoud

Do..loop

OP DEZE PAGINA

Do..loop

De besturingsopdracht do..loop is een herhalingsconstructie voor gebruik in scripts waarmee één of meer opdrachten worden uitgevoerd totdat aan een logische voorwaarde wordt voldaan.

Syntax:  

Do [ ( while | until ) condition ] [statements]
[exit do [ ( when | unless ) condition ] [statements]
loop[ ( while | until ) condition ]

 

Opmerking: Omdat de instructie do..loop een besturingsopdracht is en dus wordt afgesloten door een puntkomma of het einde van een regel, mag geen van de drie mogelijke clausules ervan (do, exit do en loop) de regelgrens overschrijden.

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
condition

Een logische uitdrukking die resulteert in True of False.

statements

Een willekeurige groep van een of meer Qlik Sense-scriptopdrachten.

while / until

De voorwaardelijke clausule while of until mag slechts eenmaal voorkomen in elke do..loop-opdracht, namelijk na do of na loop. Elke voorwaarde wordt alleen de eerste keer geïnterpreteerd wanneer deze wordt aangetroffen, maar wordt telkens in de lus geëvalueerd.

exit do

Als een clausule exit do binnen de lus wordt aangetroffen, gaat de uitvoering van het script over op de eerste opdracht na de clausule loop die het einde van de lus aangeeft. De clausule exit do kan voorwaardelijk worden gemaakt met het optionele suffix when of unless.

Example:  

// LOAD files file1.csv..file9.csv

Set a=1;

Do while a<10

LOAD * from file$(a).csv;

Let a=a+1;

Loop

See also