Ga naar hoofdinhoud

QvdFieldName - scriptfunctie

Deze script-functie retourneert de naam van veldnummer fieldno in een QVD-bestand. Als het veld niet bestaat, wordt NULL geretourneerd.

Syntax:  

QvdFieldName(filename , fieldno)

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
filename

De naam van een QVD-bestand, indien nodig met pad, als map- of webgegevensverbinding.

Example: 'lib://Table Files/'

In de bestaande scriptmodus, worden tevens de volgende padindelingen ondersteund:

  • absoluut

    Example: c:\data\

  • relatief ten opzichte van de werkmap van de Qlik Sense-app.

    Example: data\

  • URL-adres (HTTP of FTP) dat verwijst naar een locatie op internet of intranet.

    Example: http://www.qlik.com

fieldno Het nummer van het veld in de tabel binnen het QVD-bestand.

Examples:  

QvdFieldName ('MyFile.qvd', 5)

QvdFieldName ('C:\MyDir\MyFile.qvd', 5)

QvdFieldName ('lib://data\MyFile.qvd', 5)

Alle drie de exemplaren retourneren de naam van het vijfde veld van de tabel binnen het QVD-bestand.