Ga naar hoofdinhoud

FileTime - scriptfunctie

De functie retourneert een tijdstempel voor de datum en tijd van de laatste wijziging van het bestand .filename Als geen filename is opgegeven, wordt het tabelbestand gebruikt dat op dat moment wordt gelezen.

Syntax:  

FileTime([ filename ])

Arguments:  

Argumenten
Argument Beschrijving
filename

De naam van een bestand, indien nodig met pad, als map- of webgegevensverbinding.

Example: 'lib://Table Files/'

In de bestaande scriptmodus, worden tevens de volgende padindelingen ondersteund:

  • absoluut

    Example: c:\data\

  • relatief ten opzichte van de werkmap van de Qlik Sense-app.

    Example: data\

  • URL-adres (HTTP of FTP) dat verwijst naar een locatie op internet of intranet.

    Example: http://www.qlik.com