Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Voorbeeld: QlikView-inhoud verplaatsen naar Qlik Sense met behulp van de QlikView converter

Dit onderwerp bevat een voorbeeld voor het converteren van een document in QlikView naar een app in Qlik Sense Enterprise on Windows.

In het voorbeeld gaan we als volgt te werk:

 1. We converteren objecten in een QlikView-document met de naam Sales.qvw met behulp van QlikView converter.
 2. We plaatsen de objecten in een Qlik Sense-app.
 3. We maken onze gegevensbronnen beschikbaar in Qlik Sense.
 4. We wijzigen het load-script in Qlik Sense om deze met de gegevensbron te koppelen.

Het document bevat twee werkbladen met de naam Geography en de naam Sales_Country.

Werkblad Geography in QlikView

Geography sheet in QlikView

Werkblad Sales_Country in QlikView

Sales_Country sheet in QlikView

Het document bevat de volgende objecten die worden geconverteerd:

 • Diagrammen
 • Keuzelijsten Deze worden ingeladen als filtervakken in Qlik Sense.
 • Tabelvak
 • Gegevensmodel
 • Load-script. Doelpad wordt gewijzigd in Qlik Sense. Bovendien worden gegevensbestanden geüpload naar Qlik Sense zodat ze in het script kunnen worden geladen.

Het zoekvak en de knoppen Selecties wissen en Exporteren worden niet geconverteerd. Deze functionaliteit is ingebouwd in Qlik Sense.

Zie Voorbeeld: Handmatig QlikView-inhoud opnieuw maken in Qlik Sense voor meer voorbeelden voor het opnieuw maken van QlikView-gedrag in Qlik Sense.

Vereisten

 • Toegang tot Dev Hub in Qlik Sense Enterprise on Windows.
 • Toegang voor het uploaden van gegevensbestanden naar de Qlik Sense-server. Dit is alleen vereist voor het gedeelte gegevens laden in dit voorbeeld.

Beperkingen

 • U kunt QlikView converter niet gebruiken om documenten te converteren die op schijf groter zijn dan 500 MB. U kunt de hoeveelheid gegevens in een document verminderen of het document zonder gegevens opslaan om de bestandsgrootte te verminderen zonder middelen te verliezen.

Een standaard QlikView-document naar een Qlik Sense-app converteren

In dit voorbeeld gaan we als volgt te werk:

 1. Open de Dev Hub in Qlik Sense en selecteer vervolgens QlikView converter.

  Ga voor meer informatie naar QlikView converter (alleen in het Engels).

 2. Sleep het document Sales.qvw en zet het neer in het conversieprogramma. Qlik Sense verwerkt het document.
 3. Selecteer het document Sales en selecteer vervolgens alle objecten voor het werkblad Geography (SH02) in het tabblad Visualisaties. Selecteer ook alle objecten voor het werkblad Sales_Country (SH04), met uitzondering van het filtervak Country. Deze tabel wordt herhaald in het conversieprogramma omdat deze op beide werkbladen voorkomt.

  De objecten worden gemaakt als masteritems in Qlik Sense. U kunt later masteritems verwijderen die niet zijn vereist in Qlik Sense.

  Tabblad Visualisaties in het document Sales in het conversieprogramma

  Visualizations tab in Sales document in converter tool.

 4. Controleer de andere tabbladen voor objecten die worden geconverteerd. Als er dimensies of metingen met een dubbele naam aanwezig zijn, kunt u de naam wijzigen om verwarring in Qlik Sense te voorkomen.

  Tabblad Dimensies in het document Sales in het conversieprogramma

  Dimensions tab in Sales document in converter tool.

 5. Klik op App maken. De Sales-app wordt gemaakt in de Qlik Sense-hub.

  Sales-app in Qlik Sense.

  Sales app in Qlik Sense.

 6. Open de Sales-app en maak een nieuw werkblad. Geef het werkblad de naam Geography.
 7. Open het werkblad, klik op Werkblad bewerken en klik vervolgens op Masteritems. De geconverteerde dimensies, metingen en visualisaties worden in de bijbehorende tabbladen weergegeven.

  Geconverteerde dimensies, metingen en visualisaties

  Converted dimensions, measures, and visualizations.

 8. Klik op een object om meer informatie weer te geven. De tag converter-auto-created geeft aan dat het object is gemaakt door het conversieprogramma.

  Informatie over de visualisatie Population

  More information about Population visualization.

 9. Sleep de volgende mastervisualisaties naar het werkblad:

  • Land
  • Valuta
  • Populatie(mio)
  • Gebied(km.sq)
  • Tabelvak
  • Populatie
  Werkblad Geografie met geconverteerde objecten

  Drag objects onto sheet.

 10. Wijzig de manier van sorteren op de diagram Population.
  1. Klik op de diagram Population en kies de optie Masteritem bewerken.

   Drag objects onto sheet.

   Het venster Mastervisualisatie bewerken wordt geopend.

  2. Klik in het venster Eigenschappen op Sorteren en zet vervolgens Population boven Country. Hierdoor worden de gegevens opnieuw gesorteerd zodat de diagram overeenkomt met het diagram uit het originele QlikView-document.

   Visualisatie van masteritems bewerken

   Edit master visualization.

  3. Klik op Gereed. Het venster Mastervisualisatie bewerken wordt gesloten en de visualisatie wordt op het werkblad bijgewerkt. Het werkblad Geography is gereed.

   Voltooid werkblad Geography

   Completed Geographysheet.

   Als u een selectie maakt op het werkblad, kunt u deze selectie opheffen in de werkbalk Selecties. Deze vervangt het vak Selecties wissen in QlikView.

   Selectie in het werkblad Geography

   Selection in Geography sheet.

 11. Maak het werkblad Sales_Country opnieuw door de visualisaties uit de masteritems naar het werkblad te slepen.

  Werkblad Sales_Country

  Sales_Country sheet.

 12. U kunt de algemene zoekactie op elk moment openen door op uw toetsenbord op Control + F te drukken. Deze vervangt het zoekvak in QlikView

  Algemene zoekactie

  Global search.

 13. Als u gegevens wilt downloaden, kunt u met de rechtermuisknop op een object klikken, klikken op Downloaden als... en vervolgens klikken op Gegevens.

  Gegevens downloaden

  Download data.

 14. Upload de gegevensbestanden naar een map met de naam Data Sources op de Qlik Sense-server. Dit stelt ons in staat de bestanden te koppelen aan het load-script voor gegevens.
 15. We maken vervolgens een verbinding vanuit de Sales-app.
  1. Open de Editor voor het laden van gegevens vanuit het tabblad Voorbereiden in de bovenste werkbalk.
  2. Klik op Nieuwe verbinding maken en selecteer vervolgens Map in het venster dat wordt geopend.
  3. Navigeer naar de map Data Sources en selecteer deze. Geef de verbinding een naam en klik op Maken.

   Nieuwe verbinding maken

   Create new connection window.

   De verbinding is gemaakt en toegevoegd aan Gegevensverbindingen.

   Gegevensverbindingen

   Data connections.

 16. Vervolgens wijzigen we het mappad in ons load-script in de Editor voor het laden van gegevens zodat deze verwijst naar onze gegevensverbinding. Het pad moet worden gewijzigd omdat het script dat is geïmporteerd vanuit QlikView het pad bevat naar een lokale map in QlikView.

  Load-script voor gegevens dat verwijst naar lokale map

  Data load script referring to local directory.

  In het bovenstaande voorbeeld wijzigen we:

  FROM [Data Sources\Country1.csv]

  in:

  FROM [lib://Data Sources (<user_id>)/Country1.csv]

  waarbij uw <user_id> is vereist om de verbinding te maken.

  We wijzigen dit vervolgens voor alle Load-instructies in het script.

 17. We kunnen de gegevens nu laden door te klikken op Gegevens laden. In een voortgangsvenster wordt getoond dat onze gegevens zijn geladen.

  Voortgang laden van gegevens

  Population as alternative measure.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!