Ga naar hoofdinhoud

Een masterdimensie maken vanuit de gegevensmodelviewer

OP DEZE PAGINA

Een masterdimensie maken vanuit de gegevensmodelviewer

Als u met een niet-gepubliceerde app werkt, kunt u masterdimensies maken voor eventueel hergebruik. Gebruikers van een gepubliceerde app hebben toegang tot de masterdimensies, maar ze kunnen ze niet aanpassen. De gegevensmodelviewer is niet beschikbaar in een gepubliceerde app.

  1. Selecteer een veld in de gegevensmodelviewer en open het Voorbeeldvenster.

  2. Klik op Toevoegen als dimensie.

    Het dialoogvenster Nieuwe dimensies maken wordt geopend met het geselecteerde veld. De naam van het geselecteerde veld wordt ook gebruikt als de standaardnaam van de dimensie.

  3. Wijzig eventueel de naam en voeg desgewenst een beschrijving, een kleur en extra info toe.

  4. Klik op Maken.
  5. Klik op Klaar om het dialoogvenster te sluiten.

De dimensie wordt nu opgeslagen op het tabblad Masteritems van het bedrijfsmiddelenvenster.

Tip: U kunt snel verschillende dimensies toevoegen als masteritems door op Dimensie toevoegen te klikken nadat u elke dimensie hebt toegevoegd. Klik op Klaar als u hiermee gereed bent.
Opmerking: Direct Discovery-tabellen worden aangeduid met Direct Discovery Field in de gegevensmodelviewer.

Zie Visualisaties ontwerpen met Direct Discovery voor meer informatie.

See also