Ga naar hoofdinhoud

ZTest_sterr - script- en diagramfunctie

OP DEZE PAGINA

ZTest_sterr - script- en diagramfunctie

ZTest_sterr() retourneert de geaggregeerde standaardfout van de z-toets voor een serie waarden.

Als de functie wordt gebruikt in het script voor het laden van gegevens, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een diagramuitdrukking, worden de waarden herhaald over de diagramdimensies.

Syntax:  

ZTest_sterr(value[, sigma])

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argumenten
ArgumentBeschrijving
valueDe steekproefwaarden die moeten worden geëvalueerd. Er wordt uitgegaan van een populatiegemiddelde van 0. Als u met een ander gemiddelde wilt werken, trekt u dat gemiddelde van de steekproefwaarden af.
sigmaDe standaarddeviatie kan, indien bekend, worden opgegeven in sigma. Als sigma wordt weggelaten, wordt de huidige standaarddeviatie van de steekproef gebruikt.

Limitations:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Example:  

ZTest_sterr(Value-TestValue)