Ga naar hoofdinhoud

Logische modellen aanpassen voor Insight Advisor

Met bedrijfslogica kunt u aanpassen hoe Insight Advisor uw app-gegevens interpreteert wanneer u op basis van zoekopdrachten inzichten genereert.

Bedrijfslogica definieert hoe Insight Advisor uw gegevens interpreteert en omgaat met alternatieve termen voor waarden in uw gegevensmodel.

  • Op zoekopdrachten gebaseerde analyses van Insight Advisor

  • Insight Advisor Chat

  • Associative Insights

Insight AdvisorInsightsInsight Advisor maakt gebruik van Qlik cognitive engine en de geleerde precedenten om de relaties en het gebruik van velden in uw gegevensmodel te begrijpen. U kunt eventueel ook het logische model aanpassen dat Insight Advisor gebruikt voor een app. U kunt woordenlijsten aan uw bedrijfslogica toevoegen die Insight Advisor helpen om te gaan met mogelijke alternatieve terminologie van gebruikers bij het uitvoeren van zoekopdrachten voor Insight Advisor.

U kunt de volgende onderdelen van bedrijfslogica aanpassen in Qlik Sense:

Opties voor Bedrijfslogica zijn beschikbaar in het tabblad Voorbereiden.

Meer informatie