Ana içeriğe geç
Duyuruyu kapat

İçgörüler'i kullanarak verilerinizden görselleştirmeler oluşturma

İçgörüler, verilerinizi keşfetmeye ve görselleştirmeler oluşturmaya yönelik bir giriş noktası sağlar. İçgörüler, alanlarınızın ve ana öğelerinizin yanı sıra, grafiklerdeki alanları kullanmaya ilişkin öğrenilen geçmiş örnekleri temel alarak sizin için görselleştirmeler oluşturmak üzere Qlik bilişsel altyapısını kullanır.

Üst araç çubuğundaki Analiz Et sekmesinden İçgörüler'i açın. Uygulamanıza veri yüklediğinizde İçgörüler'i keşfetmek isteyip istemediğiniz sorulur. Önceki bir Qlik Sense sürümüne sahipseniz bir sayfada araç çubuğunun sağ tarafından İçgörüler'i açabilirsiniz.

İçgörüler menü seçeneği

Insights menu option.

Yeni içgörü grafikleri ve sayfalarınızdaki mevcut görselleştirmeler de dahil olmak üzere, görselleştirmeleri görüntülemek için İçgörüler'de arama yapabilirsiniz. İçgörüler, veri kümenizi analiz edip olası ilgi alanlarınızın grafiklerini oluşturarak da bir görselleştirme kümesi oluşturabilir.

Siz veriler ekleyerek, ilişkilendirmeler yaparak, tabloları düzenleyerek veya alanları sınıflandırarak uygulamanızdaki verileri değiştirdikçe İçgörüler tarafından oluşturulan grafikler de değişebilir. İçgörüler, uygulamada açıldığında, veri modelindeki alanların ve ana öğelerin boyutlarda, hesaplamalarda ve ifadelerde nasıl kullanıldığına bakar. Daha sonra diğer uygulamalarda grafikleri oluştururken önceki etkileşimlerden öğrenebilir.

İçgörüler klavye gezintisini destekler. Daha fazla bilgi için bkz. hizmetinde klavye gezintisi ve kısayollarQlik Sense.

İçgörüler'i kullanabileceğiniz yerler

İçgörüler aşağıdaki sınırlamaları içerir:

 • Uygulama yayınlanırsa yalnızca ana öğeleri arayabilirsiniz.

Arama yaptığınızda ne olur?

Arama sorgunuzu girdiğinizde Qlik Sense, ilgili İçgörüler grafiklerini oluşturur. İçgörüler için alanları girerek veya seçerek belirtebilirsiniz. Show me Product by Revenue in Sweden gibi doğal dil sorguları da girebilirsiniz (Bu özellik şu anda Türkçe olarak desteklenmemektedir). Tarayıcınızın sesi metne dönüştürme özelliğinin İçgörüler tarafından desteklenip desteklenmediğini sorgulamak amacıyla İçgörüler'e soru sormak için mikrofon simgesine tıklayabilirsiniz.

Not:

İçgörüler, sorgu sormak için Google Chrome'un sesi metne dönüştürme özelliğini destekler.Qlik Sense Desktop, sorgular için sesi metne dönüştürme özelliğini desteklemez.

Google Chrome sesi metne dönüştürme özelliği, iOS cihazlarında desteklenmez.

Not: Qlik Sense, doğal dil sorguları için İngilizce dilini destekler.

İçgörüler, belirttiğiniz alanları kullanır ancak oluşturulan görselleştirmelerdeki ek alanları da kullanabilir. İçgörüler, hem veri modelinize hem de alanların uygulamanızdaki mevcut grafiklerde ve ana öğelerde nasıl kullanıldığına bakar. Görselleştirmeler oluşturmak için alan adları, alan değerleri ve ana öğeler kullanılır.

İçgörüler; grafikleri gizleme, alanları boyut veya hesaplama olarak ayarlama ve alanları analizden hariç tutma için verdiğiniz önceki etkileşimleri de kullanır. Qlik Sense Enterprise içinde, diğer yayınlanan uygulamalarda benzer veya aynı veri modeli kullanıldıysa İçgörüler bunlardan öğrenilen önceki etkileşimleri de kullanır.

Bir doğal dil sorgusu girdiğinizde İçgörüler, eşleşen bir grafik sonucu bulmaya çalışır. Bir grafik sonucu bulunursa ilgili ek sonuçlar gösterilir. Eşleşen bir sonuç bulunamazsa İçgörüler ilgili olabilecek sonuçları sunmaya çalışır. İçgörüler'in, arama sorgunuzdan sonuçları nasıl oluşturduğunu görüntülemek için Info öğesine tıklayabilirsiniz

Bir uygulamadaki İçgörüler.

Insight advisor displaying insight charts in an app.

A: Alanlar ve ana öğeler

Bunlar, İçgörüler grafikleri oluşturmaya yönelik kullanılabilir varlıklardır (alanlar ve ana öğeler). Database öğesine tıklayarak alanlara ve Linked Object öğesine tıklayarak ana öğelere erişebilirsiniz.

B: İçgörüler arama alanı

Bu alanları kullanarak grafikleri aramak için alan ve ana öğe adlarını girin. Doğal dil sorgusu kullandıysanız sorgunuzdan oluşturulan filtreleri görüntülemek için Info seçeneğine tıklayabilirsiniz.

C: İçgörüler grafikleri

Bunlar, İçgörüler tarafından oluşturulan İçgörüler grafikleridir. İçgörüler, sonuç sayısını belirtir ve kaç sonuç bulunduğu, sayfalarınızda önceden kaç grafiğin mevcut olduğu ve İçgörüler tarafından kaç grafiğin yeni oluşturulduğu bilgilerini sunacak şekilde sonuçların dökümünü verir.

İçgörüler grafikleri, mevcut sayfalara veya uygulamanızdaki yeni sayfalara eklenebilir. İçgörüler grafiği bir görüntü, PDF ya da bu grafikte kullanılan verileri içeren bir Excel elektronik tablosu olarak da indirilebilir.

Grafiği seçerek veya s öğesine tıklayarak genişletebilirsiniz.

İçgörüler grafiği yeniyse grafiği sayfalarınıza ekleyebilirsiniz. Grafik zaten mevcutsa bulunduğu sayfaya gitmek için grafiğin altındaki sayfa adına tıklayabilirsiniz.

Bir İçgörüler grafiğini beğenmezseniz artık gelecekteki sonuçlarda yer almayacak şekilde bu grafiği gizleyebilirsiniz. Gizli grafikleri görüntüleyebilir ve fikrinizi değiştirirseniz bu grafikleri geri yükleyebilirsiniz.

Bir grafik seçildiğinde genişletilir ve böylece grafikte seçimler yapabilirsiniz. Seçimler, görüntülenen tüm İçgörüler grafiklerine uygulanır. Sayfalarınızdaki grafiklerde yapılan seçimler, İçgörüler'i açtığınızda korunur. Seçimler, İçgörüler tarafından oluşturulan grafikleri etkilemez. Görselleştirmeleri inceleme ve seçimler yapma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Keşfet .

D: Özellikler paneli

Özellikler paneli, İçgörüler grafiklerini düzenleme, İçgörüler grafiğinde ayarladığınız önceki etkileşimleri değiştirme seçeneklerini içerir.

Genel özellikler bölümünde, içgörüler oluşturmak için ayarladığınız önceki etkileşimleri ve gizli ve öğrenilen grafiklerinizi görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.

İçgörü özellikleri'nde, İçgörüler grafiğini düzenleyebilir ve İçgörüler grafiğinin ayrıntısını görüntüleyebilirsiniz. Grafiği oluşturmak için kullanılan Analiz türü'nü görebilirsiniz. Kullanılan analiz türü hakkında daha fazla bilgi edinmek için Help öğesine tıklayın. Boyutlar veya Hesaplamalar olarak kullanılan alanları ve kullanılan toplamayı değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar bölümünde, grafiğin oluşturulma amacını görüntüleyebilir ve grafikten öğrenilen önceki etkileşimleri değiştirebilirsiniz.

Arama sorgularında doğal dil kullanma

Arama sorgunuzu doğal dil kullanarak yapabilirsiniz; örneğin, Show me Sales.

Doğal dil sorgularında, veri modelinizdeki alan adlarına veya alan adlarının eş anlamlılarına atıf yapılması gerekir.

Ana öğelerinizde etiketleri kullanarak ana öğeleri eş anlamlılar ile etiketleyebilirsiniz. Eş anlamlı etiketlerinde alt:<terim> biçimini kullanın. Örneğin, alt:şehirler. Daha fazla bilgi için bkz. Ana öğeleri etiketleme.

Doğal dil sorguları üç tür filtreyi destekler:

 • Zaman: Saat veya tarih birimi. Örneğin, Show me 2019 Sales.
 • Kategori: Boyutlardan birindeki değer. Örneğin, Show me Sales by Product for Sweden.
 • Hesaplama: Bir hesaplamadaki değer veya değerler. Örneğin, Show me Sales for Sweden by Product under 1K.

Olgular, karşılaştırmalar ve derecelendirmeler için arama sorgularınızı oluşturabilirsiniz. Olgular, What are my sales veya Show expenses over time for 2019 gibi ifadelerdir. Sorgunuza vs veya compare gibi ifadeler ekleyerek karşılaştırma isteyebilirsiniz. Örneğin, Compare sales to expenses over time.

Doğal dil sorguları hakkında daha fazla bilgi için bkz. Qlik Sense Doğal Dil Sorgusu özellikleri.

Not:

Şu hata mesajını alırsanız: "İçgörüler oluşturulamıyor - Lütfen daha sonra tekrar deneyin" İçgörüler için CPU gereksinimlerini karşılamıyor olabilirsiniz.

Qlik Sense Enterprise için sistem gereksinimlerini denetleyin (yalnızca İngilizce) ve Qlik yöneticinizle görüşün.

İçgörüler grafiklerini düzenleme

Bir İçgörüler grafiği seçip Edit seçeneğine tıklayarak ve İçgörü özellikleri panelinde özellikleri değiştirerek İçgörüler grafiklerini düzenleyebilirsiniz.

Grafik türü seçeneğini belirleyip başka bir grafik türü seçerek içgörü grafiğinin türünü değiştirebilirsiniz.

Boyutlar veya Hesaplamalar olarak kullanılan alanları ve kullanılan toplamayı değiştirebilirsiniz. Bir grafik birden çok hesaplama veya boyut içeriyorsa, bunları yeniden sıralamak için sürükleyebilirsiniz. Bir doğal dil sorgusunda filtreler belirttiyseniz bunları da değiştirebilirsiniz. İçgörüler grafiklerinden, ana öğeler olarak boyutlar ve hesaplamalar ekleyebilirsiniz.

Bir grafiği düzenlerseniz bir sayfaya o grafiği eklediğinizde veya düzenleyiciyi kapattıktan sonra Öğren seçeneğine tıkladığınızda İçgörüler, o grafikteki tercihlerinizden öğrenir. Bir kullanıcı tarafından ayarlanan önceki etkileşimler, yalnızca o kullanıcının İçgörüler örneği için geçerlidir.

Ayrıntılar bölümünde, grafiğin oluşturulma amacıyla ilgili bilgileri ve İçgörüler tarafından bir grafikten öğrenilen önceki etkileşimleri görebilirsiniz. Ayrıntıları seçerek değiştirebilir veya reddedebilirsiniz. Alanları boyutlar veya hesaplama olarak ayarlayabilirsiniz. Gelecekteki analizden alanları hariç de tutabilirsiniz.

İçgörüler grafiklerini gizleme

İçgörüler grafikleri oluşturduğunuzda, size tekrar sunulmasını istemediğiniz grafikleri gizleyebilirsiniz. Bir grafiği gizlemek için grafiğe sağ tıklayıp View Gizle seçeneğini belirleyin. Ayrıca Bu veri birleşimi için bir grafik önerdik seçeneğini belirleyip Bu grafiği gizle'ye tıklayarak da Insight özellikleri'nin Ayrıntılar bölümünden grafikleri gizleyebilirsiniz.

Genel özellikler bölümünde, geçerli arama sorgunuzdan gizlenen grafikleri görüntüleyebilirsiniz.

İçgörüler grafiklerinde önceki etkileşimleri yönetme

İçgörüler'de ayarladığınız önceki etkileşimler, Genel özellikler bölümünde görüntülenebilir.

Gizli grafikler, sorgulardan gizlediğiniz grafikleri içerir. Show this chart again seçeneğine tıklayarak grafiği sorgularda tekrar gösterebilirsiniz.

Öğrenilen grafikler, sorgu sonuçlarındaki beğendiğiniz grafikleri içerir. Delete seçeneğine tıklayarak öğrenilen grafikleri silebilirsiniz.

Tanımlanan tercihleriniz, İçgörüler'in öğrendiği tüm tercihleri gösterir. Delete seçeneğine tıklayarak tercihleri silebilirsiniz.

Tümünü temizle seçeneğine tıklayarak tüm gizli grafikleri, öğrenilen grafikleri ve önceki etkileşimleri temizleyebilirsiniz.

İçgörüler ile görselleştirmeler oluşturma

Not:

Sayfaya İçgörüler'den eklediğiniz grafikler, uygulama yenilenene kadar oluşturulmuş olarak gösterilmeye devam eder.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Uygulamanızda, Analiz Et açılır menüsündeki İçgörüler seçeneğine tıklayın.
 2. Verilerinizin çözümlemesini temel alarak grafikleri oluşturmak için İçgörü oluştur'a tıklayın.

 3. Belirli verileri temel alan grafikler oluşturmak için bir sorgu yazın veya sorun.

  Not: Qlik Sense, doğal dil sorguları için İngilizce dilini destekler. İçgörüler, sorgular için Google Chrome'un sesi metne dönüştürme özelliğini destekler. Qlik Sense Desktop, sorgular için sesi metne dönüştürme özelliğini desteklemez. Google Chrome sesi metne dönüştürme özelliği, iOS cihazlarında desteklenmez.

  Alternatif olarak, İçgörüler grafiklerinde hangi alanları ve ana öğeleri kullanmak istediğinizi seçin. Verileri kullanılabilir varlıklar listesinden seçin veya bunları arama alanında adlarıyla arayın.

 4. Uygulamanıza bir İçgörüler grafiği eklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Geçerli sayfanıza bir grafik eklemek için Sayfaya ekle'ye tıklayın.
  • Belirli bir sayfaya bir grafik eklemek için S öğesine tıklayın ve sayfayı seçin
  • Grafiği yeni bir sayfaya eklemek için S öğesine tıklayın ve Yeni sayfa oluştur'u seçin.

İçgörüler grafiklerinden ana öğeler oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

 1. İçgörüler içinde bir İçgörüler grafiği seçin ve Edit seçeneğine tıklayın.
 2. İçgörü özellikleri'nde bir boyuta veya hesaplamaya ve sonra Yeni ekle'ye tıklayın.
 3. Yeni boyutlar oluştur veya Yeni hesaplamalar oluştur diyalog penceresinde Oluştur'a tıklayın.

Bir uygulamada İçgörüler'i devre dışı bırakma

Bir değişken eklenerek ve daha sonra uygulama yenilenerek İçgörüler bir uygulamada devre dışı bırakılabilir. Qlik Sense Enterprise içinde yayınlanan bir uygulamada veya bulut hub'ındaki bir uygulamada İçgörüler devre dışı bırakıldığında, Precedents Service hizmetinin, uygulamadan önceki etkileşimleri öğrenmesi engellenir. İçgörüler devre dışı bırakıldığında hizmet, benzer bir veri modeliyle başka uygulamalarda kullanmak üzere, söz konusu veri modeliyle kullanılan toplamalardan, boyutlardan ve hesaplamalardan artık öğrenmez.

Aşağıdakileri yapın:

 1. Sayfa düzenleme modunda, varlık panelinde Variables seçeneğine tıklayın.
 2. Yeni oluştur'a tıklayın.
 3. Ad bölümüne DISABLE_INSIGHTS yazın.
 4. Tanım bölümüne herhangi bir değer yazın.
 5. Kapat'a tıklayın.
 6. Uygulamayı yenileyin.