Ana içeriğe geç

Sütun ve bölge grafiği

Basit veya yığın sütun grafikler ve bölge grafikleri oluşturmak için sütun ve bölge grafiği (Sütun ve bölge grafiği) kullanabilirsiniz. Grafikleri geçişler ve bağlantılarla geliştirebilir, tüm yığın sütunlarını aynı yükseklikte yapmak için %100 sütun grafik seçeneğini kullanabilirsiniz. Sütun ve bölge grafiği, Görselleştirme paketine dahildir.

Sütun ve bölge grafiği boyutları ve hesaplamaları
Boyutlar Hesaplamalar Sonuç
boyut yok 10 hesaplamaya kadar Her bir hesaplama için bir sütunu olan basit sütun grafik.
1 boyut 1 hesaplama Her bir boyut değeri için bir sütun bulunan basit sütun grafiği.
1 boyut 5 hesaplamaya kadar Her bir boyut değeri ya da bölge grafiği için bir sütun bulunan yığın sütun grafiği.
2 boyut 1 hesaplama İlk boyut değeri ya da bölge grafiğinin her bir değeri için bir sütun bulunan yığın sütun grafiği. Her bir sütun, ikinci boyutun her bir değeri için hesaplama değerini gösterir.

Sütun ve bölge grafiği tarifleri

Sütun ve bölge grafiği ile oluşturabileceğiniz grafiklere birkaç örnek.

%100 yığın sütun grafik

Bu örnek, her bir sütunun aynı yükseklikte olduğu bir yığın sütun grafik oluşturur. Bunu, birbirine göreli olan sütun segmentlerini karşılaştırmak için kullanabilirsiniz, ancak mutlak değerler olarak değil.

İki boyut ve bir hesaplama içeren sütun grafiğine ihtiyacınız vardır. Aşağıdaki özellikleri ayarlayın:

 • Görünüm > Sunum > %100 sütunlar = %100 sütunlar
 • Görünüm > Sunum > Maks sütuna göreli kılavuz çizgi yüksekliği = 1
 • Görünüm > Renkler ve Gösterge >Tekli Renkler = Çok renkli

A bar area chart where the stacked bars are displayed with equal height.

Grafiğe bağlayıcılar ekleyebiliriz. Aşağıdaki ek özellikleri ayarlayın:

 • Görünüm > Sunum > Sütun bağlayıcılarını göster = Bağlayıcıları olan sütunlar
 • Görünüm > Sunum > Sütun aralığı = 0,5
 • Görünüm > Sunum > Dış sütun aralığı = 0

>A bar & area chart where the stacked bars are displayed with equal height, and connectors are used.

Bölge grafiği

Bu örnekte bir bölge grafiği oluşturulur. Önceki örneklerdeki aynı veri kümesini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki özellikleri ayarlayın:

 • Görünüm > Sunum > %100 sütunlar = %100 değil
 • Görünüm > Sunum > Maks sütuna göreli kılavuz çizgi yüksekliği = 1.1
 • Görünüm > Sunum > Sütun bağlayıcılarını göster = Bağlayıcıları olan sütunlar
 • Görünüm > Sunum > Sütun aralığı = 1
 • Görünüm > Sunum > Dış sütun aralığı = 0

Bullet chart visualization.

Tıpkı yığın sütun grafiği gibi, aşağıdaki özellikleri değiştirerek bir %100 bölge grafiği yapabilirsiniz:

 • Görünüm > Sunum > %100 sütunlar = %100 sütunlar
 • Görünüm > Sunum > Maks sütuna göreli kılavuz çizgi yüksekliği = 1

100% area chart

Grafiğin görünüşünü değiştirme

Grafiğin görünümünü özelleştirebilirsiniz.

Bağlayıcılar ekleme

Görünüm > Sunum > Sütun bağlayıcılarını göster'i Bağlayıcıları olan sütunlar şeklinde ayarlayarak sütunlar arasına bağlayıcı ekleyebilirsiniz. Bağlayıcıların genişliğini Sütun aralığı ayarıyla ayarlayabilirsiniz. Sütun aralığı'nı 1 olarak ayarlarsanız, bir bölge grafiği elde edersiniz.

Yığın sütunları %100 olarak ayarlama

Sütun segmentlerini birbirlerine göreli olarak karşılaştırmak için sütunları eşit yüksekliğe ayarlayabilirsiniz. Görünüm > Sunum > %100 sütunlar%100 sütunlar olarak ayarlayın.

Geçişler ekleme

Grafik, Görünüm > Geçişler altındaki değiştirilmiş seçimlerle güncellendiğinde geçiş efektleri ekleyebilirsiniz.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. Sınırlamalar.

Negatif hesaplama değerleri desteklenmez.