Ana içeriğe geç
İfade kullanarak dolar işareti genişletmesi

BU SAYFADA

İfade kullanarak dolar işareti genişletmesi

Dolar işareti genişletmelerinde ifadeler kullanılabilir. O halde, ayraçlar arasındaki içerik eşittir işaretiyle başlamalıdır:

$(=expression )

İfade değerlendirilir ve değer ifadede kullanılır.

Example:  

$(=Year(Today())); // geçerli yılı içeren bir dize döndürür.

$(=Only(Year)-1); // seçili yıldan önceki yılı döndürür.

Dosya dahil etme

Dosya dahil etmeleri dolar işareti genişletmeleri kullanılarak yapılır. Söz dizimi:

$(include=filename )

Yukarıdaki metnin yerini, eşittir işaretinden sonra belirtilen dosyanın içeriği alır. Kodlar veya kodların parçaları metin dosyalarında saklanırken bu özellik çok kullanışlıdır.

Example:  

$(include=C:\Documents\MyScript.qvs);